Privacyverklaring Robert Bosch Power Tools GmbH


Robert Bosch GmbH Power Tools (hierna „Bosch Power Tools“ of „wij“) vindt het fijn dat u onze websites bezoekt en gebruik maakt van onze mobiele applicaties en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.

Bosch Power Tools respecteert uw privacy

1.1. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens en daar besteden wij derhalve in onze bedrijfsprocessen aandacht aan. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan onze websites en het gebruik van mobiele applicaties worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

1.2. Gegevensbescherming en informatieveiligheid maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.


Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
2.1. Bij persoonsgegevens gaat het om afzonderlijke informatie over persoonlijke of objectieve omstandigheden van een bepaalde of definieerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, foto's of andere informatie over een bepaalde of definieerbare persoon.

2.2. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (inclusief IP-adressen) alleen, wanneer hiervoor een wettelijke basis gegeven is of u ons dienaangaande, bijv. in het kader van een registratie, een enquête, een bijdrage in een Bosch Power Tools community, een prijzenspel of voor het uitvoeren van een contract, een toestemmingsverklaring heeft verstrekt.


Oormerking

Bosch Power Tools of een door Bosch Power Tools hiermee belaste dienstverlenende onderneming gebruikt uw persoonsgegevens voor het technische beheer van de websites en mobiele applicaties, voor de klantadministratie, productenquêtes en voor uw aanvragen bij Bosch Power Tools uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor dit doeleinde.


Doorgeven van gegevens aan derden
Bosch Power Tools heeft externe dienstverleners belast met taken als verkoop- en marketingservices, contractbeheer, betalingsafwikkeling, programmering, gegevenshosting en hotline-services. Bosch Power Tools heeft deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en bewaakt ze regelmatig, met name het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners zijn door Bosch Power Tools verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke richtlijnen.


Gebruik van cookies

5.1 Algemeen        

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Aan de hand van deze bestanden kan worden gecontroleerd of uw eindapparaat al met onze websites heeft gecommuniceerd. Door het uitlezen van de cookies kunnen wij het ontwerp van onze websites voor u dienovereenkomstig aanpassen en het gebruik voor u gemakkelijker maken.

5.2 Cookies van Bosch Power Tools

Bosch Power Tools gebruikt cookies en actieve componenten (bijv. JavaScript) om de voorkeuren van bezoekers te kunnen traceren en het ontwerp van de websites dienovereenkomstig optimaal te kunnen aanpassen.

5.3 Cookies van derden

Sommige websites van Bosch Power Tools bevatten inhoud en diensten van andere aanbieders (bijv. YouTube, Facebook, Twitter) die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Bosch Power Tools heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door deze aanbieders.

5.4 Cookies uitschakelen en verwijderen

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt u in een cookie-pop-upvenster gevraagd of u de cookies die op onze website worden gezet, toestaat of in de instellingen wilt uitschakelen.

Kiest u ervoor om de cookies niet toe te staan, dan wordt in uw browser een opt-out-cookie gezet. Deze cookie dient uitsluitend voor toewijzing van uw tegenspraak. Het uitschakelen van de cookies kan er echter toe leiden dat afzonderlijke functies van onze websites niet meer tot uw beschikking staan. Denk eraan dat een opt-out-cookie om technische redenen alleen kan worden gebruikt voor de browser van waaruit deze werd gezet. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindapparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Echter de cookies die tijdens uw bezoek op websites van derden door andere aanbieders werden gezet, vallen niet onder de instellingsmogelijkheid.

Via uw browser kunt u echter op elk moment alle cookies verwijderen. Meer informatie hierover vindt u in de helpfuncties van uw browser. Ook dit kan er echter toe leiden dat afzonderlijke functies niet meer tot uw beschikking staan.

Bovendien bestaat via de volgende website de mogelijkheid om het gebruik van cookies door derden te beheren en te deactiveren:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

Deze website wordt niet door ons beheerd, zodat wij niet verantwoordelijk zijn en geen invloed hebben op inhoud en beschikbaarheid.


Gebruik van retargeting-tools
6.1 Voor het optimaliseren van onze online-marketing gebruiken wij retargeting-technologieën. Het is de bedoeling om zo het internetaanbod voor u interessanter vorm te geven en op uw behoeften af te stemmen.

6.2 Door het gebruik van cookies waarin uw interesse in onze producten en diensten wordt opgeslagen evenals door de analyse van uw gebruiksgedrag kunnen wij u van dienst zijn met individueel aangepaste en op uw interesses afgestemde reclame op de websites van onze retargeting-partners zoals Google AdWords. Dit gebeurt echter in anonieme vorm, zodat u niet via de retargeting kunt worden geïdentificeerd.

6.3 Wanneer u niet wilt dat Bosch Power Tools en zijn retargeting-partners de betreffende retargeting-cookies gebruiken, ga dan te werk zoals beschreven in punt 5.4.


Gebruik van conversie tracking
7.1 Om ons online-aanbod voor onze gebruikers zo aantrekkelijk mogelijk vorm te geven, gebruiken wij het zogenoemde conversie tracking.

7.2 Onze conversie tracking-partners zoals Google AdWords zetten bij deze analysedienst een cookie op uw computer („conversie cookie“), voor zover u via een advertentie van de betreffende partner op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid. Bezoekt u bepaalde websites van ons en is de cookie nog niet verlopen, dan kunnen wij en de desbetreffende conversie tracking-partner herkennen dat iemand op de advertentie geklikt heeft en zo naar onze website werd doorgestuurd. De cookies kunnen niet via onze website worden getraceerd. De met behulp van de conversie-cookie verzamelde informatie dient voor het opstellen van conversie-statistieken en het achterhalen van het totale aantal gebruikers dat op de betreffende advertentie geklikt heeft en werd doorgestuurd naar een pagina die van een conversie-tracking-tag is voorzien.

Dit gebeurt echter in anonieme vorm, zodat u niet via de conversie tracking kunt worden geïdentificeerd.

7.3 Wanneer u niet wilt dat Bosch Power Tools en zijn conversie tracking-partners de betreffende conversie-cookies gebruiken, ga dan te werk zoals beschreven in punt 5.4.


Gebruik van analysetools
8.1 Voor de websites voert Bosch Power Tools toegangsmetingen met webanalysetools zoals WebTrends uit.

8.2 Bij de keuze van de analysetools letten wij erop dat deze toegangsgegevens uitsluitend in anonieme vorm registreren, zodat geen verbinding met een gebruiker tot stand kan worden gebracht. Dit gebeurt met name door het IP-adres te anonimiseren. Voor de meting worden cookies gebruikt om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Bosch Power Tools kan hiermee vooral de kwaliteit van de gegevens verbeteren. De gegenereerde informatie over het gebruik van de websites wordt verstuurd naar de statistiekserver (wts.bosch.com) van Bosch Power Tools in Duitsland. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot deze anonieme gegevens.

8.3 Wanneer u niet wilt dat betreffende analysecookies worden gebruikt, ga dan te werk zoals beschreven in punt 5.4.


Gebruik van sociale plug-ins
9.1 Bosch Power Tools gebruikt op zijn websites en mobiele applicaties zogenoemde sociale plug-ins van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+. Hierbij gaat het om knoppen zoals de „Facebook-Vind-ik-leuk-knop“.

9.2 Met de zogenoemde 2-klik-methode beschermen wij u ervoor dat uw bezoek aan onze websites standaard door aanbieders van sociale netwerken wordt geregistreerd en geanalyseerd. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Pas wanneer u op de beschikbaar gestelde knop klikt, worden de plug-ins geactiveerd. Met deze activering brengt u de verbinding met het desbetreffende sociale netwerk tot stand en geeft u toestemming om uw gegevens door te sturen. Wanneer u op de desbetreffende knop klikt, wordt de dienovereenkomstige informatie door uw browser direct naar het desbetreffende sociale netwerk gestuurd en daar opgeslagen. Als u de overdracht wilt beëindigen, dan moet u de plug-in weer uitschakelen.

9.3 Als u bij een sociaal netwerk bent aangemeld, kan dit bovendien het bezoek linken aan uw account bij dat netwerk. Wanneer u niet wilt dat het betreffende sociale netwerk de bij uw bezoek verzamelde gegevens linkt met uw opgeslagen lidmaatschapsgegevens, dan moet u zich afmelden bij het desbetreffende netwerk, voordat u de sociale plug-inknop activeert.

9.4 Doel en omvang van het verzamelen, verder verwerken en gebruiken van de gegevens door het sociale netwerk evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaringen van het desbetreffende sociale netwerk.


Gebruik van registratiediensten
10.1 Wij bieden u de mogelijkheid om u aan te melden op onze websites en mobiele applicaties met zogenoemde sociale logins zoals Facebook-Connect.

10.2 Voor de registratie wordt u doorgestuurd naar de pagina van de desbetreffende sociale netwerkdienst, waar u zich kunt aanmelden met uw gegevens van dat sociale netwerk. Dit heeft tot gevolg dat uw account van het desbetreffende netwerk met onze dienst wordt gelinkt. Daarbij worden in geval van uw toestemming de informatie van uw publieke profiel aldaar, uw e-mailadres en de identificatietekens van uw netwerkvrienden door de betreffende sociale netwerkdienst naar ons gestuurd.

Omgekeerd ontvangt de voor de registratie gebruikte sociale netwerkdienst uw login-status, browserinformatie en uw IP-adres, wanneer u ons bij het bezoek aan onze website hiervoor uw toestemmingsverklaring verstrekt.

10.3 Wanneer u niet wilt dat er een gegevensoverdracht tussen ons en de sociale netwerkdiensten plaatsvindt, dan moet u zich niet via de sociale registratiediensten aanmelden, maar gebruikt u in plaats daarvan onze eigen aanmeldingsdiensten.


Reclame
11.1 Toestemming en intrekking hiervan

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, dan gebruiken wij deze om u te kunnen informeren over onze producten en diensten en u eventueel vragen hierover te stellen, voor zover u ons hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Indien wij voor een enquête gebruik maken van de diensten van een marktonderzoeksinstituut, dan gebeurt dit uitsluitend in opdracht van en conform de instructies van Bosch Power Tools.

Wanneer u ons weliswaar uw toestemming voor een gebruik voor reclamedoeleinden heeft gegeven, maar in de toekomst geen reclame meer van Bosch Power Tools wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. Uw gegevens worden dan dienovereenkomstig verwijderd of, voor zover deze nog nodig zijn voor facturatie en boekhouding, geblokkeerd.

11.2 Nieuwsbrief

U kunt zich op onze websites en applicaties eventueel op de nieuwsbrief abonneren. Wij gebruiken hiervoor het zogenoemde Double Opt In-proces, waarbij wij u pas een nieuwsbrief per e-mail, mobiele berichtendiensten (zoals bijv. WhatsApp), SMS of pushbericht zullen toesturen, wanneer door u van tevoren uitdrukkelijk de activering van de nieuwsbriefdienst is bevestigd door het aanklikken van een link in een bericht. Mocht u later besluiten dat u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kunt u het abonnement op elk moment opzeggen door uw toestemming in te trekken. Het intrekken gebeurt voor nieuwsbrieven per e-mail via de in de nieuwsbrief afgedrukte link, per e-mail aan de service-agent of in de beheerinstellingen van de desbetreffende website. Voor mobiele nieuwsbrieven gebeurt het intrekken door het bericht „Stopp“ te sturen naar de desbetreffende verspreider.

11.3 Prijzenspellen

Als u deelneemt aan een prijzenspel van Bosch Power Tools, dan gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over een eventuele prijs en voor reclame voor onze producten, voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. Informatie over de afzonderlijke prijzenspellen vindt u zo nodig in de desbetreffende deelnamevoorwaarden.


Bosch Power Tools communities
12.1 Wij bieden u de mogelijkheid om lid te worden van een van onze Bosch Power Tools communities (zoals de Bob community, 1-2-do-community of het Dremel forum voor doe-het-zelvers). Daar kunt u zich registreren, een gebruikersprofiel aanmaken en met andere leden communiceren. Uw daar gegenereerde gegevens gebruiken wij alleen in het kader van de daar door u verstrekte toestemmingsverklaring voor de betreffende marketing-, marktonderzoeks- en servicedoeleinden.

12.2 Via een invoervenster in de desbetreffende community kunt u kiezen of afzonderlijke gegevens van uw gebruikersprofiel voor alle leden van de community of alleen voor uw „community-vrienden“ worden gepubliceerd of privé moeten blijven.

Alle andere gegevens die u in de communities genereert, bijv. door commentaren of foto's te maken, zijn daarentegen automatisch publiek toegankelijk en worden gelinkt met uw gebruikersprofiel.


Controle kredietwaardigheid in online-shops
Om problemen in het betalingsverkeer te voorkomen, voeren wij controles van de kredietwaardigheid uit. Hiermee hebben wij de betaalservice-dienstverlener
        Adyen BV
        Simon Carmiggeltstraat 6-50
        1011 DJ Amsterdam
        Nederland
belast. De genoemde dienstverlener voert op basis van wiskundig-statistische procedures een dienovereenkomstige beoordeling uit en levert ons in het kader van dat wat wettelijk toegestaan is, informatie over de waarschijnlijkheid van wanbetaling. Kiest u de betalingsmogelijkheid „Kopen op rekening“, dan worden uw adresgegevens voor de beoordeling gebruikt.

Elke klant krijgt dezelfde betaalwijzen aangeboden; de beoordeling vindt pas plaats, nadat u uw bestelling heeft verstuurd. Mocht u het niet eens zijn met het resultaat over de waarschijnlijkheid van wanbetaling, dan kunt u ons dit schriftelijk meedelen om ervoor te zorgen dat wij ons besluit opnieuw controleren. Bovendien heeft u tegenover de genoemde dienstverlener een recht op informatie over de wezenlijke redenen voor het besluit.


Mobiele applicaties
14.1 Gebruik van onze mobiele applicaties

Wij stellen u naast ons online-aanbod mobiele applicaties ter beschikking, die u naar uw mobiele eindapparaat kunt downloaden. Daarbij heeft u eveneens de hier beschreven rechten. Naast de op websites verzamelde gegevens verzamelen wij op onze mobiele applicaties nog meer persoonsgegevens die specifiek blijken uit het gebruik van een mobiel eindapparaat. Dit gebeurt echter alleen, wanneer u ons hiervoor telkens uw toestemming heeft gegeven.

14.2 Verzamelen van uw locatiegegevens

Ons aanbod omvat ook zogenoemde Location Based Services, waarmee wij u speciale aanbiedingen doen die op uw desbetreffende locatie zijn afgestemd. Om u deze functies van de app te kunnen bieden, verzamelen wij uw locatiegegevens m.b.v. GPS en uw IP-adres, wanneer u hiervoor uw toestemming geeft. U kunt deze functie in de instellingen van de desbetreffende app of uw besturingssysteem op elk moment toestaan of intrekken.

14.3 Verzamelen van Advertising Identifier/Advertising ID

Voor reclamedoeleinden gebruiken wij in het geval van uw toestemming voor iOS de zogenoemde „Advertising Identifier“ (IDFA) en voor Android de zogenoemde Advertising ID. Dit zijn unieke, echter niet-gepersonaliseerde en niet-permanente ID-nummers voor een bepaald eindapparaat die door iOS of Android beschikbaar worden gesteld. Deze verzamelde gegevens worden niet verbonden met andere apparaatgerelateerde informatie. De ID-nummers gebruiken wij om uw gepersonaliseerde reclame beschikbaar te stellen en om uw gebruik te kunnen beoordelen. Wanneer u in de iOS-instellingen onder „Privacy“ – „Reclame“ de optie „Geen reclametracking“ activeert of op Android onder „Google instellingen“ – „Advertenties“ de optie „Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties“ kiest, kunnen wij alleen de volgende maatregelen treffen: meting van uw interactie met banners door telling van het aantal advertenties van een banner zonder klik daarop („frequency capping“), klikpercentage, vaststelling van uniek gebruik („unique user“) evenals veiligheidsmaatregelen, fraudebestrijding en verhelpen van fouten. U kunt in de apparaatinstellingen op elk moment de IDFA of de Advertising ID verwijderen („Ad-ID terugzetten“), dan wordt een nieuw ID-nummer aangemaakt dat niet met de eerder verzamelde gegevens wordt samengevoegd. Wij wijzen erop dat u eventueel niet alle functies van onze app kunt gebruiken, wanneer u het gebruik van het genoemde ID-nummer beperkt.

14.4 Gegevensoverdracht naar de App Store

Wij verzamelen geen gegevens en de overdracht van gegevens als gebruikersnaam, e-mailadres en individueel apparaat-ID naar de App Store bij het downloaden van de desbetreffende applicatie valt niet binnen onze verantwoordelijkheid. Wij hebben geen invloed op dit verzamelen van gegevens.


Gebruik van externe links
Websites van Bosch Power Tools kunnen links bevatten naar websites van derden (met ons niet verbonden aanbieders). Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina die de link bevat) die eventueel bij het aanklikken van de link naar de derden worden verstuurd, omdat het gedrag van derden uit de aard der zaak buiten onze controle valt. Daarom is Bosch Power Tools niet verantwoordelijk voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens door derden.


Veiligheid
16.1 Onze medewerkers en de door Bosch Power Tools ingeschakelde dienstverlenende ondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de bepalingen van de Duitse wet inzake bescherming persoonsgegevens.
16.2 Bosch Power Tools neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen zoals bedoeld in de Duitse wet inzake bescherming persoonsgegevens om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden of ongeoorloofde vrijgave. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.


Informatie en correctie
De gebruikers hebben het recht om op elk moment informatie te verkrijgen over de over hen opgeslagen persoonsgegevens. Verder kunnen de gebruikers op elk moment verlangen dat hun gegevens worden gecorrigeerd.


Toestemming intrekken en verwijderen van gegevens
18.1 Verder kunt u op elk moment uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens voor de toekomst intrekken.

18.2 De persoonsgegevens worden verwijderd, wanneer u de toestemming voor de opslag ervan intrekt, wanneer de kennis van de persoonsgegevens niet meer vereist is voor het uitvoeren van het doeleinde dat met de opslag werd beoogd, of wanneer de opslag om andere wettelijke redenen ongeoorloofd is.

18.3 Gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie en boekhouding of die bij wet moeten worden bewaard, worden hierdoor niet aangetast. Voor zover de toegang niet nodig is, worden echter ook deze gegevens geblokkeerd.

Contact
Voor informatie, correctie, suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens evenals voor het intrekken van uw toestemming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

De heer
Matthias Goebel
Informatieveiligheid en gegevensbescherming Bosch-Groep (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 20
70173 Stuttgart

E-mailadres: PT.DSO@BOSCH.COM