Adatvédelmi irányelvek


Adatvédelmi irányelvek
A(z) Robert Bosch Power Tools GmbH (továbbiakban: „Bosch Power Tools”, ill. „mi”) örömére szolgál, hogy weboldalainkat látogatja, mobilalkalmazásainkat használja (együtt: „online ajánlat”), és érdeklődik vállalatunk és termékeink iránt.


XBosch Power Tools tiszteletben tartja az Ön magánéletét
Az Ön magánéletének védelme személyes adatai feldolgozásánál, valamint minden üzleti adatának biztonsága fontos számunkra, amelyet üzleti folyamatainkban figyelembe veszünk. Online ajánlataink látogatásakor rögzített személyes adatait bizalmasan kezeljük és csak a törvényi rendelkezések szerint dolgozzuk fel.

Az adatvédelem és az információbiztonság vállalatpolitikánk részét képezi.


Felelős
Az Ön adatainak feldolgozásáért felelős Bosch Power Tools; A kivételeket ezekben az adatvédelmi irányelvekben magyarázzuk meg.

Kapcsolattartási adataink a következők: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


Személyes adatok rögzítése, feldolgozása és használata
4.1 Alapelvek
Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, tehát például: nevek, címek, telefonszámok, e-mail-címek, szerződési, foglalási és elszámolási adatok, amelyek egy személy identitását kifejezik.

Személyes adatokat (IP-címeket beleértve) csak akkor rögzítünk, dolgozunk fel és használunk, ha ehhez adott a törvény szerinti jogalap vagy Ön részünkre erre vonatkozóan például regisztráció keretén belül beleegyezését adta.

4.2 Feldolgozási célok és jogalapok
Mi és az általunk megbízott szolgáltató az Ön személyes adatait a következő feldolgozási célokra dolgozza fel:

– Jelen online ajánlat elkészítése
(Jogalap: szerződésteljesítés).

– Üzemzavarok meghatározásához és biztonsági okokból
(Jogalapok: Jogi kötelezettségeink teljesítése az adatbiztonság területén és az üzemzavarok elhárításának és az ajánlataink biztonságának jogos érdeke).

– Saját és idegen reklám, valamint piackutatás és hatótávolság mérése a törvényben megengedett mértékben, ill. a beleegyezésre alapozva
(Jogalap: Beleegyezés/jogos érdek részünkről a direktmarketingben, amíg az az adatvédelmi jogi és versenyjogi előírásokkal összhangban történik).

– A termékekről való érdeklődés, ill. ügyfélmegkérdezések e-mailben és/vagy telefonon, amennyiben ebbe kifejezetten beleegyezett.
(Jogalap: beleegyezés).
Megjegyzés: Amennyiben a megkérdezésekhez piackutató intézetet vonunk be, akkor az kizárólag a mi megbízásunkból és utasításaink szerint fog tevékenykedni.

– Nyereményjátékok vagy árengedményes akciók végrehajtása a mindenkori nyereményjátékokra vonatkozó feltételek vagy az árengedményes akció feltételei szerint.
(Jogalap: szerződésteljesítés).

– Hírlevél elküldése a címzett beleegyezésével e-mailben, ill. SMS/MMS-ben
(Jogalap: beleegyezés).

– Egy közösség üzemeltetése bejelentkezett tagoknak
(Jogalap: szerződésteljesítés)

– Jogaink megőrzése és megvédése
(Jogalap: Jogos érdek részünkről jogaink érvényesítésénél és megvédésénél).

4.3 Regisztráció
Amennyiben olyan szolgáltatásokat szeretne igénybe venni, amelyhez szerződéskötés szükséges, arra kérjük Önt, hogy regisztráljon. A regisztráció keretében rögzítjük a szerződés elkészítéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat (pl. utónév, vezetéknév, születési idő. e-mail-cím, adott esetben a kívánt fizetési mód, ill. a számlatulajdonos adatai), valamint adott esetben további adatokat önkéntes alapon. A kötelezően megadandó adatokat *-gal jelöljük.

4.4 Log-fájlok
Az internet minden használatánál az Ön internetböngészőjéből automatikusan meghatározott információkat küldenek át, és mi ezeket ún. log-fájlokban elmentjük.

A log-fájlokat üzemzavarok meghatározásához és biztonsági okokból (pl.: támadási kísérletek felderítése) egy rövid időszakra elmentjük és utána töröljük. A log-fájlok, amelyek további tárolása bizonyítási célokra szükséges, kivételt képeznek a törlés alól a mindenkori esemény végleges tisztázásáig és egyedi esetben továbbítani kell a nyomozóhatóságoknak.

A log-fájlokat (IP-cím nélkül, ill. teljes IP-cím nélkül) elemzési célokra is használjuk; lásd ehhez a Webelemzés fejezetet.

A log-fájlokban különösen a következő információkat tárolják:
– A végkészülék IP-címe (internetes jegyzőkönyv címe), amelyről kiindulva hozzáfér az online ajánlathoz;
– A weboldal internetes címe, amelyről kiindulva az online ajánlat felkereshető (ún. származási vagy referencia URL);
– a szolgáltatás szolgáltatójának neve, amelyről az online ajánlathoz való hozzáférés megtörténik;
– a lehívott fájlok, ill. információk neve;
– a lehívás dátuma és pontos ideje, valamint időtartama;
– átvitt adatmennyiség;
– Operációs rendszer és a használt internetböngésző információi installált add-on-okat beleértve (pl.: a Flash Playerhez);
– http-állapotkód (pl.: „Kérés sikeres” vagy a „Kért fájl nem található”).

4.5 Gyermekek
Ez az online ajánlat nem 13 év alatti gyermekeket céloz meg.


Adatok továbbadása
5.1 Adatok továbbadása más felelősöknek
Az Ön személyes adatait alapvetően csak akkor továbbítjuk más felelősnek, amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, nekünk vagy harmadik félnek jogos érdeke fűződik a továbbadáshoz vagy ehhez az Ön beleegyezésével rendelkezünk. A jogalapok részletezését a Feldolgozási célok és jogalapok című fejezetben találja. Harmadik fél lehet a Bosch csoport más vállalata is. Amennyiben harmadik félnek jogos érdek alapján továbbított adatokat, akkor azt ezekben az adatvédelmi irányelvekben megmagyarázzuk.

Ezenkívül az adatokat más felelősöknek is lehet továbbítani, amennyiben erre törvényi rendelkezések alapján vagy végrehajtható hatósági, ill. bírósági végzés kötelez bennünket.

5.2 Szolgáltató (általános)
Külső szolgáltatókat bízunk meg olyan feladatokkal mint az értékesítési és marketing szolgáltatás, szerződésmenedzsment, fizetés lebonyolítása, programozás, adatbefogadás és hotline-szolgáltatás.

Ezeket a szolgáltatókat alapos mérlegelés után választottuk ki és rendszeresen felügyeljük, különösen a náluk tárolt adatok gondos kezelésével és biztosításával kapcsolatban. Valamennyi szolgáltatót titoktartásra és a törvényi előírások betartására köteleztünk. Szolgáltató lehet a Bosch csoport más vállalata is.

5.3 Továbbadás címzetteknek az EGK-n kívül
A személyes adatokat olyan címzetteknek is továbbadjuk, akik székhelye az EGK-n kívüli ún. harmadik országokban van. Ebben az esetben a továbbítás előtt meggyőződünk arról, hogy a címzettnél vagy megfelelő adatvédelmi szint van (pl.: az EK-bizottság adott országra vonatkozó megfelelőségi döntése alapján vagy a címzettnek megállapodása van az Európai Unió ún. EK standard szerződési záradékairól) vagy rendelkezik az Ön beleegyezésével a továbbadásba.

Nálunk áttekintést kaphat a harmadik országban lévő címzettekről és a konkrét megállapodás szerinti szabályozások másolatát a megfelelő adatvédelmi szint biztosítására. Kérjük, ehhez használja a Kapcsolattartás című fejezetben lévő adatokat.


A tárolás ideje; megőrzési határidők
Adatait alapvetően olyan sokáig tároljuk, amíg az online ajánlatunk és az azzal kapcsolatos szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, ill. jogos érdekünk fűződik a további tároláshoz (pl.: a szerződés teljesítését követően is lehet jogos érdekünk a postai úton végzett marketingre). Minden más esetben töröljük személyes adatait olyan adatok kivételével, amelyek jogi kötelezettségeink teljesítése miatt tovább kell tárolnunk (pl.: adójogi és kereskedelmi jogi megőrzési határidőkre vagyunk kötelesek, hogy olyan dokumentumokat, mint pl. szerződések és számlák egy bizonyos időszakra meg kell őrizni).


Nyereményjátékok vagy árengedményes akciók
Ha részt vesz egy nyereményjátékunkon vagy árengedményes akciónkon, akkor az Ön adatait a nyereményről szóló tájékoztatáshoz és termékeink reklámozási céljára használjuk fel a törvényben megengedett mértékben, ill. annyira, amennyire abba beleegyezett. A nyereményjátékokról vagy árengedményes akciókról szóló információk részleteit a mindenkori részvételi feltételekben találja.


Cookie-k használata
8.1 Általános tudnivalók
A cookie-k kis szövegfájlok, amelyeket egy online ajánlat felkeresésénél a számítógépére lementenek. Ha ezt az online ajánlatot Ön ismét felkeresi, az Ön böngészője a cookie-k tartalmát a mindenkori szolgáltatónak visszaküldi és lehetővé teszi a végkészülék ismételt felismerését. A cookie-k kiolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy online ajánlatunkat az Ön számára optimálisan készítsük le és a használatot megkönnyítsük.

8.2 Cookie-k kikapcsolása és törlése
Ha meglátogatja internetes oldalainkat, akkor egy cookie-réteg felugró ablakban megkérdezik Önt, hogy az oldalunkon elhelyezett cookie-kat engedélyezni vagy a beállításokban kikapcsolni szeretnék-e.

Ha úgy dönt, hogy nem engedélyezi a cookie-kat, akkor az Ön böngészőjében egy opt-out cookie-t helyeznek el. Ez a cookie kizárólag az Ön ellenmondása hozzárendelésére szolgál. A cookie-k kikapcsolása mindazonáltal oda vezet, hogy internetes oldalaink egyes funkciói nem állnak többé rendelkezésére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy opt-out-cookie technikai okokból csak arra a böngészőre használható, amelyből kihelyezték. Ha cookie-kat töröl vagy egy másik böngészőt, ill. egy másik végkészüléket használ, az opt-out-ot ismét el kell végezni.

A beállítási lehetőség nem öleli fel azokat a cookie-kat, amelyeket látogatása során harmadik fél internetes oldalán más szolgáltatók helyeznek el.

A böngészőjével azonban bármikor minden cookie-t törölhet. Erről tájékozódjon kérjük a böngészője segédfunkcióiban. Mindazonáltal ez is oda vezethet, hogy egyes funkciók már nem állnak rendelkezésére.

Ezenkívül a következő weboldalon keresztül lehetőség van arra, hogy cookie-k harmadik fél általi használatát kezelje és deaktiválja:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Ezt a weboldalt nem mi üzemeltetjük, így tehát nem vagyunk felelősek és a tartalmakra és rendelkezésre állásra nincs befolyásunk.

8.3 Bosch Power Tools cookie-jai
A Bosch Power Tools cookie-kat és aktív komponenseket (pl. JavaScriptet) használ a látogatók preferenciáinak követésére, és a weboldalak ennek megfelelően optimális elrendezésére.

8.4 Külső tartalomszolgáltatók cookie-jai
Egyes Bosch Power Tools weboldalakon más tartalomszolgáltatók tartalmai és szolgáltatásai (pl. YouTube, Facebook, Twitter) vannak beágyazva, amelyek saját cookie-kat és aktív komponenseket használhatnak. A Bosch Power Tools semmilyen befolyással sincs arra, ahogyan ezen szolgáltatók a személyes adatokat feldolgozzák.


Retargeting eszközök használata
9.1 Online marketingünk optimalizálása érdekében retargeting technológiákat alkalmazunk. Így az internetes kínálatunk az Ön számára érdekesebb elrendezésben jelenik meg, és igazodik az Ön igényeihez.

9.2 A termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődését rögzítő cookie-k alkalmazásával, illetve felhasználói magatartása elemzésével még inkább személyre szabott és érdeklődésalapú reklámokat nyújthatunk Önnek retargeting partnereink, így a Google AdWords weboldalain. Ez azonban anonim módon történik, így Ön nem lesz azonosítható a retargeting révén.

9.3 Ha nem szeretné, hogy a Bosch Power Tools és retargeting partnere használja a vonatkozó retargeting cookie-kat, akkor az 8.2 pontban leírtak szerint járjon el.


Konverziókövetés használata
10.1  Annak érdekében, hogy online kínálatunkat a felhasználók számára a lehető legvonzóbban mutassuk be, úgynevezett konverziókövetést használjuk.

10.2 Konverziókövetési partnereink, így a Google AdWords, ezen elemzési szolgáltatás során egy cookie-t helyeznek el az Ön számítógépén („konverziós cookie”), amennyiben az adott partner egy hirdetése révén jutott a weboldalunkra. Ezek a cookie-k 30 nap után elveszítik érvényességüket. Ha meglátogatják bizonyos oldalainkat, és a cookie még nem járt le, akkor mi és a mindenkori konverziókövetési partnerünk felismerjük, hogy valaki a hirdetésre kattintott, és onnan irányították át a mi oldalunkra. A cookie-k nem követhetők nyomon a weboldalunkon keresztül. A konverziós cookie-k segítségével begyűjtött információk konverziós statisztikák létrehozására szolgálnak, valamint azon felhasználók számának megismerésére, akik az adott hirdetésre kattintottak, és egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra lettek átirányítva.

Ez azonban anonim módon történik, így Ön nem lesz azonosítható a konverziókövetés révén."

10.3 Ha nem szeretné, hogy a Bosch Power Tools és konverziókövetési partnere használja a vonatkozó konverziós cookie-kat, akkor az 8.2 pontban leírtak szerint járjon el.


Elemzőeszközök használata
11.1 Weboldalai számára a Bosch Power Tools hozzáférésre vonatkozó méréseket végez internetelemző eszközökkel, amilyen például a WebTrends és Tealium.

11.2  Az elemzőeszközök kiválasztása során ügyelünk arra, hogy ezek a hozzáférési adatok kizárólag anonim módon működjenek, így ne lehessen azokat kapcsolatba hozni egy felhasználóval. Ez különösképpen az IP-címek névtelenítésével történik. A méréshez rendszerünk cookie-kat használ, amelyek lehetővé teszik a weboldalhasználat mérését. A Bosch Power Tools ezzel elsősorban az adatok minőségét kívánja javítani.

11.3 Ha nem szeretné, hogy a rendszer megfelelő elemző cookie-kat használjon, akkor az 8.2 pontban leírtak szerint járjon el.


Közösségi pluginek használata
12.1 A Bosch Power Tools weboldalain és mobilalkalmazásaiban közösségi hálózatok, így a Facebook, Twitter és Google+ ún. közösségi pluginjeit használja. Itt olyan elemekről van szó, mint pl. a Facebook „Tetszik” gombja.

12.2 Az ún. kétkattintásos módszerrel megvédjük Önt attól, hogy weboldalaink felkeresése során a közösségi hálózatok folyamatosan felismerjék és kiértékeljék jelenlétét. Ha felkeresi internetes megjelenésünk valamely oldalát, amelyen ilyen pluginek szerepelnek, akkor ezek deaktiválódnak. A pluginek csak akkor válnak aktívvá, ha a rendelkezésére álló gombra kattint. Ezzel az aktiválással kapcsolatot hoz létre a mindenkori közösségi hálózattal, és kifejezi hozzájárulását az adatai továbbításához. Ha működteti a mindenkori gombot, a megfelelő információ böngészőjéből közvetlenül a mindenkori közösségi hálózat számára továbbítódik, és annak rendszere tárolja. Ha be szeretné fejezni a továbbítást, akkor ismét deaktiválnia kell a plugint.

12.3 Ha bejelentkezett egy közösségi hálózatba, akkor ez hozzárendelheti ezt a látogatást az Ön ottani fiókjához. Ha nem szeretné, hogy az illető közösségi hálózat összekapcsolja a látogatása során gyűjtött adatokat tárolt tagsági adataival, akkor a közösségi plugin gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie a mindenkori közösségi hálózatból.

12.4 Az adatok gyűjtésének célja és terjedelme, illetve további feldolgozása és használata a közösségi hálózat által, valamint az Ön erre vonatkozó jogai, illetve a magánszférájának védelmét szolgáló beállítási lehetőségek a mindenkori közösségi hálózat adatvédelmi útmutatójában találhatók.


Bejelentkezés közösségi hálózatokon keresztül (social sign in)
Azt a lehetőséget kínáljuk Önnek, hogy online ajánlatunkban ún. közösségi hálózatokon keresztül i bejelentkezéssel, mint a Facebook kapcsolat vagy a Twitter jelentkezzen be.

A regisztrációhoz továbbküldjük a mindenkori közösségi hálózat oldalára, ahol az ottani adataival bejelentkezhet. Ennek az a következménye, hogy a mindenkori hálózaton lévő fiókja összekapcsolódik a mi szolgáltatásunkkal. Ennek során az Ön ottani nyilvános profiljának információit, e-mail-címét és hálózati barátai azonosító jelét, valamint adott esetben további adatait az érintett közösségi hálózat részünkre továbbítja.

Fordítva a regisztrációhoz használt közösségi hálózat megkapja a bejelentkezési státuszát, böngésző információját és az Ön IP-címét. A szolgáltató, ill. szervere tartózkodási helye lehet az EU-n, ill. az EGK-n kívül (pl.: az Amerikai Egyesült Államokban).

Ha nem szeretné, hogy közösségi hálózati szolgáltatások és közöttünk adattovábbításra kerüljön sor, akkor kérjük, hogy ne jelentkezzen be közösségi regisztráló szolgáltatásokon keresztül, hanem használja saját bejelentkezési szolgáltatásunkat.


YouTube
Ez az online ajánlat használja a YouTube videoplatformot, amelyet YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, Amerikai Egyesült Államok („YouTube”) üzemeltet. A YouTube platform, amely audio- és videofájlok lejátszását teszi lehetővé.

Ha ajánlatunk megfelelő oldalát hívja fel, akkor a beágyazott YouTube-lejátszó kapcsolatot hoz létre a YouTube-bal azért, hogy videó vagy audiófájlokat küldjenek át és játszanak le. Ennek során az adatokat a YouTube-nak mint felelősnek küldik át. Nem vagyunk felelőssel az adatok YouTube általi feldolgozásáért.

Az összegyűjtött adatok céljára és terjedelmére, az adatok YouTube általi további feldolgozására és használatára, az Ön jogaira és az Ön által választott adatvédelmi opciókra vonatkozó további információkat a YouTube adatvédelmi utasításaiban találja meg.


Hírlevél
15.1 Hírlevél bejelentkezéssel; Hírlevél bejelentkezéssel;
Online ajánlatunk keretében járathatja a hírlevelet. Ehhez az ún. dupla opt-in-eljárást használjuk, amely szerint Önnek először e-mailben, mobil hírszolgáltatóval (mint pl.: a WhatsApp), SMS-ben push-üzenetben küldjük meg, ha részünkre előtte egy linkre való kattintással egy üzenetben a hírlevél szolgáltatás aktiválását visszaigazolta. Ha később a hírlevél járatása ellen dönt, akkor a hírlevél fogadását bármikor befejezheti, amennyiben visszavonja beleegyezését. Az e-mailben érkező hírlevél visszavonása a hírlevélben lévő linken keresztül adott esetben a mindenkori online ajánlat kezelési beállításaiban történik. Választhatóan kérjük, ehhez használja a Kapcsolattartás fejezetben lévő adatokat.


Közösségek
Felkínáljuk Önnek azt a lehetőséget, hogy tag legyen Bosch Power Tools közösségeink egyikében (mint a közösség BOB vagy MyBosch). Ott regisztrálhat, létrehozhatja felhasználói profilját és más tagokkal kommunikálhat. Az ott generált adatait csak az ott az Ön által kiadott beleegyező nyilatkozat keretében használjuk fel és szolgáltatási célokra. A beleegyezését bármikor visszavonhatja.

A mindenkori közösségben egy beírómaszkkal lehetősége van választani, hogy felhasználói profiljának egyes adatait a közösség valamennyi tagjának vagy csupán a közösségben lévő barátainak teszi hozzáférhetővé vagy azok privát adatok maradnak.

Minden további adatot, amelyet a közösségben generál, pl.: úgy hogy kommentárokat vagy képeket készít, automatikusan nyilvánosan hozzáférhető és összekapcsolódik a felhasználói profiljával.


Külső linkek
Online ajánlatunk tartalmazhat harmadik fél internetes oldalaira utaló linket velünk kapcsolatban nem lévő szolgáltatóval A linkre való kattintást követően nincs már befolyásunk az esetleges a linkre való kattintással harmadik félnek átküldött személyes adatok rögzítésére, feldolgozására és használatára (mint például az IP-cím vagy az oldal URL-je, amelyen a link található), mivel harmadik fél viselkedése természetesen nem tartozik ellenőrzésünk alá. A személyes adatok ezen harmadik fél általi feldolgozásáért nem vállalunk felelősséget.


Biztonság
Munkatársaink és az általunk megbízott szolgáltatóvállalatok az alkalmazható adatvédelmi törvények titoktartási és egyéb rendelkezéseinek betartására kötelezettek.

Elvégzünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést azért, hogy biztosítsuk a megfelelő védelmi szintet és az Ön általunk kezelt adatait megvédjük különösen a nem szándékos vagy nem jogszerű megsemmisítés, manipuláció, adatvesztés, módosítás, jogosulatlan közlés, ill. jogosulatlan hozzáférés kockázatai ellen. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően állandóan javítjuk.


A felhasználók jogai
Kérjük, jogai érvényesítéséhez használja a Kapcsolattartás című fejezetben lévő adatokat. Kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy személye egyértelműen azonosítható.

Információhoz való és tájékoztatási jog:
Joga van ahhoz, hogy tőlünk információkat kapjon adatai feldolgozásáról. Ehhez érvényesítheti a tájékoztatásra való jogát a személyes információkra vonatkozóan, amelyeket feldolgozunk.

Helyesbítési és törlési jog:
Kérheti tőlünk a hamis adatok helyesbítését és – amennyiben a törvényi előfeltételeket teljesítette – adatai kiegészítését vagy törlését is.

Ez nem érvényes olyan adatokra, amelyek elszámolási és könyvelési célra szükségesek vagy a törvényi megőrzési kötelezettség alá tartoznak. Amennyiben ilyen adatokhoz nem szükséges a hozzáférés, akkor azok feldolgozását korlátozzuk (lásd a következő rendelkezésben).

A feldolgozás korlátozása:
Kérheti tőlünk – amennyiben a törvényi előfeltételek teljesültek -, hogy adatai feldolgozását korlátozzuk.

Ellentmondás az adatfeldolgozás ellen:
Ezenkívül joga van ahhoz, hogy az az általunk végzett adatszolgáltatásnak bármikor ellentmondjon. Adatai feldolgozását akkor fogjuk abbahagyni, ha az Ön jogai túlsúlyban vannak, a további feldolgozáshoz – törvényi előírások szerint – kötelező, védendő okokat tudunk igazolni..

Ellentmondás a direktmarketing ellen:
Ezenkívül bármikor ellentmondást nyújthat be személyes adatai reklámcélú feldolgozása ellen („ellentmondás a reklámnak”). Kérjük, vegye figyelembe azt, hogy szervezési okokból az Ön ellentmondása és adatainak használata közötti átfedés történhet már folyamatban lévő kampány esetén.

Ellentmondás az adatfeldolgozás ellen „jogos érdek” jogalap esetén:
Ezenkívül joga van ahhoz, hogy az adatfeldolgozásnak általunk bármikor ellentmondjon, amennyiben az jogos érdek jogalapján nyugszik. Adatai feldolgozását akkor fogjuk abbahagyni, ha az Ön jogai túlsúlyban vannak, a további feldolgozáshoz – törvényi előírások szerint – kötelező, védendő okokat tudunk igazolni.

A beleegyezés visszavonása:
Amennyiben adatai feldolgozásába beleegyezést adott, akkor ezt bármikor jövőre vonatkozó hatással visszavonhatja. Adatai feldolgozásának jogszerűségét a visszavonásig ez nem érinti.

Adathordozhatóság:
Továbbra is joga van azokat az adatokat, amelyeket rendelkezésünkre bocsátott, strukturált, szokásos és géppel olvasható formátumban megkapni, ill. – amennyiben műszakilag lehetséges – megkérni, hogy az adatokat egy harmadik félnek megküldjék.

Panasz joga a felügyeleti hatóságnál:
Joga van az adatvédelmi hatóságnál panaszt benyújtani. Ehhez ahhoz az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, amely lakóhelye, ill. tartománya szerint illetékes vagy a mi illetékes adatvédelmi hatóságunkhoz. Ez a következő:
Adatvédelem és információszabadság tartományi megbízottja

Hivatal címe:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
NÉMETORSZÁG

Postacím:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NÉMETORSZÁG

Tel.: +49 711/615541-0
FAX: +49 711/615541-15
E-mail-cím: poststelle@lfdi.bwl.de


Az adatvédelmi irányelvek módosítása
Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy megváltoztassuk a biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinket, amennyiben ez a technikai fejlesztés miatt szükséges. Ezekben az esetekben utasításainkat is adatvédelmi utasításainkat megfelelően kiigazítjuk. Kérjük, vegye figyelembe adatvédelmi irányelveink mindenkori aktuális változatát.


Kapcsolattartás

Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, az „Adatkezelő” című fejezetben megadott címen érhet el bennünket. Jogai érvényesítéséhez, valamint az adatvédelmi visszaélések bejelentéséhez használja az alábbi hivatkozást: +

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó kérdések és panaszok esetén azt ajánljuk, hogy forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz:


Matthias Goebel úr
konszern adatvédelmi megbízott
Információbiztonság és adatvédelem Bosch csoport (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
NÉMETORSZÁG

vagy

mailto: DPO@bosch.com

Állapot: 11.12.2018