Υποδείξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων Robert Bosch Power Tools GmbH

Η Robert Bosch Power Tools GmbH (στη συνέχεια «Bosch Power Tools» ή «Εμείς») εκφράζει την ικανοποίησή του που επισκεφθήκατε τις ιστοσελίδες μας καθώς και τις mobile apps (εφαρμογές κινητών συσκευών) και χαιρετίζει το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα μας.

Η Bosch Power Tools σέβεται την ιδιωτικότητά σας
1.1 Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών στοιχείων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο λαμβάνουμε υπόψη κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας και στις mobile apps (εφαρμογές κινητών συσκευών) γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

1.2 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας μας.


Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
2.1 Προσωπικά δεδομένα είναι συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές ή αντικειμενικές καταστάσεις ενός ορισμένου ή προσδιορίσιμου φυσικού προσώπου, δηλαδή για παράδειγμα όνομα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail, φωτογραφίες ή άλλες πληροφορίες για ένα ορισμένο ή προσδιορίσιμο πρόσωπο.

2.2 Εμείς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP) μόνο τότε, όταν υπάρχει γι’ αυτό μια αντίστοιχη νομική βάση ή μας έχετε δώσει σχετικά με αυτό, π.χ. στα πλαίσια μιας εγγραφής, μιας έρευνας, μιας συμβολής σε μια Κοινότητα Bosch Power Tools, ενός διαγωνισμού ή για τη σύναψη της σύμβασης, μια δήλωση συγκατάθεσης.


Δέσμευση σκοπού
Η Bosch Power Tools ή μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, της οποίας έχουν ανατεθεί καθήκοντα από τη Bosch Power Tools χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό την τεχνική διαχείριση των ιστοσελίδων και των mobile apps (εφαρμογές κινητών συσκευών), για τη διαχείριση πελατών, για έρευνες προϊόντων και για τα ερωτήματα που υποβάλετε στη Bosch Power Tools μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό.


Μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτους
Η Bosch Power Tools έχει αναθέσει σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών καθήκοντα, όπως υπηρεσίες πώλησης και μάρκετινγκ, διαχείριση συμβάσεων, διακανονισμό πληρωμών, προγραμματισμό, φιλοξενία δεδομένων (data hosting) και ανοιχτή γραμμή εξυπηρέτησης πελατών. Η Bosch Power Tools έχει επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και τους παρακολουθεί τακτικά, ιδιαίτερα για την προσεκτική χρήση και την διασφάλιση των αποθηκευμένων σε αυτούς δεδομένων. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται από τη Bosch Power Tools να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις νομικές προϋποθέσεις.


Χρήση των cookies
5.1 Γενικά

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Με τη βοήθεια αυτών των αρχείων μπορεί να ανιχνευτεί, εάν η τελική συσκευή σας έχει ήδη επικοινωνήσει με ιστοσελίδες μας. Η ανάγνωση των cookies μας επιτρέπει, να διαμορφώσουμε για σας αντίστοιχα τις ιστοσελίδες μας και να σας διευκολύνουμε στη χρήση.

5.2 Cookies της Bosch Power Tools

Η Bosch Power Tools χρησιμοποιεί cookies και ενεργά στοιχεία (π.χ. JavaScript), για να μπορεί παρακολουθεί τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να προσαρμόζει ιδανικά το σχεδιασμό των ιστοσελίδων.

5.3 Cookies τρίτων παρόχων

Σε ορισμένες ιστοσελίδες της Bosch Power Tools ενσωματώνονται περιεχόμενα και υπηρεσίες από άλλους παρόχους (π.χ. YouTube, Facebook, Twitter), οι οποίοι με τη σειρά τους μπορεί να χρησιμοποιούν cookies και ενεργά στοιχεία. Η Bosch Power Tools δεν έχει καμία επιρροή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς τους παρόχους.

5.4 Απενεργοποίηση και διαγραφή των cookies

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ερωτάστε σε ένα Cookie-Layer Pop Up (αναδυόμενο παράθυρο τοποθέτησης cookie), εάν θα επιτρέψετε τα cookies, τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, ή θέλετε να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις.

Αν αποφασίσετε να μην επιτρέπονται τα cookies, τότε ορίζεται στον πλοηγό (browser) σας ένα Opt-Out cookie. Αυτό το cookie χρησιμεύει αποκλειστικά στην αντιστοίχιση της ένστασής σας. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί όμως να οδηγήσει, ώστε ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων μας να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Προσέξτε παρακαλώ, ότι ένα Opt-Out cookie για τεχνικούς λόγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον πλοηγό (Browser), από τον οποίο έχει οριστεί. Όταν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε έναν άλλο πλοηγό (Browser) ή μια άλλη τελική συσκευή, πρέπει να εκτελέσετε τη λειτουργία αντίρρησης «Opt-Out» εκ νέου.

Από τη δυνατότητα ρύθμισης δεν καλύπτονται ωστόσο εκείνα τα cookies, που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε ιστοσελίδες τρίτων από άλλους παρόχους.

Μέσω του πλοηγού (Browser) σας μπορείτε όμως οποτεδήποτε να διαγράψατε όλα τα Cookies. Γι’ αυτό συμβουλευτείτε τις λειτουργίες βοήθειας του πλοηγού (browser) σας. Και αυτό μπορεί ωστόσο να οδηγήσει, ώστε να μην είναι πλέον στη διάθεσή σας ορισμένες ξεχωριστές λειτουργίες.

Επιπλέον μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας υπάρχει η δυνατότητα της διαχείρισης της χρήσης των cookies μέσω τρίτων παρόχων και της απενεργοποίησής τους:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

Αυτή η ιστοσελίδα δε λειτουργεί από εμάς, έτσι ώστε να μη φέρουμε ευθύνη για αυτή και να μην έχουμε καμία επιρροή στα περιεχόμενα και στη διαθεσιμότητά της.


Χρήση των εργαλείων retargeting (επαναστόχευσης)
6.1 Για τη βελτιστοποίηση του online μάρκετινγκ της εταιρείας μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες retargeting (επαναστόχευσης). Έτσι η προσφορά στο διαδίκτυο διαμορφώνεται για σας πιο ενδιαφέρουσα και προσαρμόζεται στις ανάγκες σας.

6.2 Με τη χρήση των cookies, στα οποία καταγράφεται το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και μέσω της ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης σας μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε με εξατομικευμένη και σχετική με τα ενδιαφέροντά σας διαφήμιση στις ιστοσελίδες των Retargeting συνεργατών μας, όπως η Google AdWords. Αυτό λαμβάνει χώρα όμως ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να αναγνωριστείτε μέσω του retargeting.

6.3 Όταν δε θέλετε, να χρησιμοποιεί η Bosch Power Tools και οι retargeting συνεργάτες της τα αντίστοιχα retargeting-cookies, τότε ενεργήστε όπως στο σημείο 5.4.


Χρήση του conversion tracking (παρακολούθηση μετατροπών)

7.1 Για να διαμορφώσουμε την online προσφορά μας για τους χρήστες μας όσο το δυνατόν πιο ελκυστική, χρησιμοποιούμε το επονομαζόμενο conversion tracking (παρακολούθηση μετατροπών).

7.2 Οι conversion tracking συνεργάτες μας, όπως η Google AdWords, τοποθετούν σε αυτή την υπηρεσία ανάλυσης ένα cookie στον υπολογιστή σας («conversion cookie»), εφόσον μέσω μιας διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη καταλήξετε στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες. Σε περίπτωση που επισκεφτείτε ορισμένες σελίδες μας και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, τότε μπορούμε εμείς και ο εκάστοτε conversion tracking συνεργάτης μας να αναγνωρίσουμε, ότι κάποιος έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και έτσι προωθήθηκε στην σελίδα μας. Τα cookies δεν μπορούν να παρακολουθούνται μέσω της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια του conversion-cookie, χρησιμεύουν για τη δημιουργία conversion statistics (στατιστικές μετατροπών) και την εξακρίβωση του συνολικού αριθμού των χρηστών, οι οποίοι έκαναν κλικ στην αντίστοιχη διαφήμιση και προωθήθηκαν σε μια σελίδα, επισημασμένη ένα conversion-tracking-tag.

Αυτό λαμβάνει χώρα όμως ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να αναγνωριστείτε μέσω του conversion tracking.

7.3 Όταν δε θέλετε, να χρησιμοποιεί η Bosch Power Tools και οι conversion tracking συνεργάτες της τα αντίστοιχα conversion-cookies, τότε ενεργήστε όπως στο σημείο 5.4.


Χρήση των εργαλείων ανάλυσης
8.1 Για τις ιστοσελίδες εκτελεί η Bosch Power Tools μετρήσεις πρόσβασης με εργαλεία ανάλυσης δικτύου, όπως WebTrends.

8.2 Κατά την επιλογή των εργαλείων ανάλυσης προσέχουμε, ώστε αυτά να συλλέγουν τα δεδομένα πρόσβασης αποκλειστικά ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να αποκατασταθεί καμία σύνδεση με ένα χρήστη. Ιδιαίτερα αυτό συμβαίνει μέσω της ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης ΙΡ. Για τη μέτρηση χρησιμοποιούνται cookies, για να καταστεί δυνατή η ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Ιδιαίτερα η Bosch Power Tools μπορεί έτσι να βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων. Οι πληροφορίες που προκύπτουν σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μεταβιβάζονται στον εξυπηρετητή στατιστικής(wts.bosch.com), ο οποίος λειτουργεί στη Bosch Power Tools στη Γερμανία. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ανώνυμα δεδομένα.

8.3 Όταν δε θέλετε, να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα cookies ανάλυσης, τότε ενεργήστε όπως στο σημείο 5.4.


Χρήση των Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης)
9.1 Η Bosch Power Tools χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της και στις mobile apps (εφαρμογές κινητών συσκευών) τα επονομαζόμενα Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης) από τα κοινωνικά δίκτυα, όπως Facebook, Twitter και Google+. Εδώ πρόκειται για πεδία ενεργοποίησης, όπως το «Facebook Like Button» (πλήκτρο Facebook Μου Αρέσει).

9.2 Με την επονομαζόμενη μέθοδο διπλού κλικ σας προστατεύουμε από τη στάνταρ ανίχνευση και αξιολόγηση της επίσκεψής σας στις ιστοσελίδες μας από του παρόχους κοινωνικών δικτύων. Εάν επισκεφθείτε μια σελίδα του ιστοχώρου μας, η οποία περιλαμβάνει τέτοια plugins (πρόσθετα), αυτά είναι αρχικά απενεργοποιημένα. Μόνο όταν κάνετε κλικ στο προσφερόμενο κουμπί, ενεργοποιούνται τα plugins (πρόσθετα). Με αυτή την ενεργοποίηση αποκτάτε τη σύνδεση στο εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο και δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για τη μετάδοση των δεδομένων σας. Εάν πατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταφέρονται απευθείας από τον πλοηγό (browser) σας στο εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο και αποθηκεύονται εκεί. Εάν θέλετε να τερματίσετε τη μεταφορά, τότε πρέπει να απενεργοποιήσετε ξανά το plugin (πρόσθετο).

9.3 Όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα κοινωνικό δίκτυο, μπορεί αυτό επιπλέον να αντιστοιχήσει την επίσκεψη στον εκεί λογαριασμό σας. Εάν δεν επιθυμείτε, να αντιστοιχήσει το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο τα συγκεντρωμένα κατά την επίσκεψή σας δεδομένα με τα δικά σας αποθηκευμένα δεδομένα μέλους, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν την ενεργοποίηση του πλήκτρου Social Plugin (πρόσθετο κοινωνικής δικτύωσης) από το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο.

9.4 Για πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και εύρος της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το κοινωνικό δίκτυο καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, ανατρέξτε παρακαλώ στις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.


Χρήση των υπηρεσιών εγγραφής
10.1 Εμείς σας προσφέρουμε τη δυνατότητα, να συνδεθείτε στις ιστοσελίδες μας και στις mobile apps (εφαρμογές κινητών συσκευών) μας με τα επονομαζόμενα Social-Logins (κοινωνικές συνδέσεις), όπως το Facebook-Connect.

10.2 Για την εγγραφή μεταφέρεστε στη σελίδα της εκάστοτε υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, όπου μπορείτε να συνδεθείτε με τα εκεί δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει, ότι ο λογαριασμός σας του εκάστοτε δικτύου συνδέεται με την υπηρεσία μας. Εδώ σε περίπτωση συγκατάθεσής σας οι πληροφορίες του εκεί δημόσιου προφίλ σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και τα στοιχεία αναγνώρισης των διαδικτυακών φίλων σας μεταφέρονται μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης σε εμάς.

Αντίθετα η υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή λαμβάνει την κατάσταση σύνδεσής σας, πληροφορίες του πλοηγού (Browser) σας και τη διεύθυνση IP σας, όταν μας δώσετε κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας γι’ αυτό τη συγκατάθεσή σας.

10.3 Όταν δε θέλετε, να λάβει χώρα μια μεταβίβαση δεδομένων ανάμεσα σε εμάς και στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, τότε μη συνδεθείτε μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής εγγραφής, αλλά χρησιμοποιήστε αντί αυτών τις δικές μας υπηρεσίες σύνδεσης.


Διαφήμιση
11.1 Συγκατάθεση και ανάκληση

Όταν μας δίνετε προσωπικά δεδομένα, εμείς τα χρησιμοποιούμε, για να μπορέσουμε να σας πληροφορήσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να ζητήσουμε ενδεχομένως την άποψή σας σχετικά με αυτά, εφόσον μας έχετε δώσει γι’ αυτό κατηγορηματικά τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν χρησιμοποιούμε για έρευνα ένα ινστιτούτο έρευνας αγοράς, τότε αυτό ενεργεί αποκλειστικό κατ’ εντολή και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Bosch Power Tools.

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μια διαφημιστική χρήση, αλλά στο μέλλον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε καμία διαφήμιση πλέον από τη Bosch Power Tools, τότε μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε για το μέλλον. Τότε τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αντίστοιχα ή σε περίπτωση που είναι ακόμη απαραίτητα για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς θα δεσμευτούν.

11.2 Ενημερωτικό Δελτίο

Στις ιστοσελίδες και στις εφαρμογές μας μπορείτε ενδεχομένως να εγγραφείτε συνδρομητές στο Ενημερωτικό Δελτίο. Εμείς χρησιμοποιούν γι’ αυτό την επονομαζόμενη «Double Opt In» μέθοδο, όπου θα σας στείλουμε μόνο τότε ένα Ενημερωτικό Δελτίο μέσω e-mail, υπηρεσίες κινητής πληροφόρησης (όπως π.χ. WhatsApp), SMS ή push ενημέρωση όταν εσείς προηγουμένως, κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο (link) σε ένα μήνυμα, μας επιβεβαιώσετε κατηγορηματικά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Ενημερωτικού Δελτίου. Εάν αργότερα αποφασίσετε να μη λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία, μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή οποτεδήποτε, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση πραγματοποιείται για Ενημερωτικό Δελτίο e-mail μέσω του τυπωμένου στο Ενημερωτικό Δελτίο συνδέσμου (link), μέσω e-mail στους πράκτορες των υπηρεσιών ή στις ρυθμίσεις διαχείρισης της εκάστοτε ιστοσελίδας. Για Ενημερωτικό Δελτίο mobile πραγματοποιείται η ανάκληση με την αποστολή του μηνύματος «Stopp» στον εκάστοτε διανομέα.

11.3 Διαφημιστικά παιχνίδια

Όταν λαμβάνετε μέρος σε ένα διαφημιστικό παιχνίδι της Bosch Power Tools, τότε χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την κοινοποίηση του δώρου σας και με σκοπό τη διαφήμιση των προϊόντων μας, εφόσον έχουμε πάρει τη συγκατάθεσή σας γι’ αυτό. Ξεχωριστές πληροφορίες για τα διαφημιστικά παιχνίδια μπορείτε να βρείτε ενδεχομένως στους εκάστοτε όρους συμμετοχής.


 Κοινότητες Bosch Power Tools
12.1 Εμείς σας προσφέρουμε τη δυνατότητα, να γίνετε μέλος σε μια από τις δικές μας Κοινότητες Bosch Power Tools (όπως την Community Bob, Community 1-2-do ή το Φόρουμ ερασιτεχνών Dremel). Εκεί μπορείτε να εγγραφείτε, να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη και να επικοινωνήσετε με άλλα μέλη. Τα παραγόμενα εκεί δεδομένα σας τα χρησιμοποιούμε μόνο στο πλαίσιο της δήλωσης συγκατάθεσης δώσατε εκεί για τους αντίστοιχους σκοπούς μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς και για σκοπούς σέρβις.

12.2 Μέσω μιας φόρμας εισαγωγής στην εκάστοτε Κοινότητα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, εάν ξεχωριστά στοιχεία του δικού σας προφίλ χρήστη θα δημοσιεύονται σε όλα τα μέλη της Κοινότητας ή μόνο στους δικούς σας «Φίλους της Κοινότητας» ή θα πρέπει να παραμείνουν ιδιωτικά. Όλα τα άλλα δεδομένα που δημιουργείτε στην Κοινότητα, π.χ. δημιουργώντας σχόλια ή εικόνες, είναι απεναντίας αυτόματα προσβάσιμα στο κοινό και συνδέονται με το δικό σας προφίλ χρήστη.


Online Shops (ηλεκτρονικά καταστήματα), έλεγχος φερεγγυότητας
Για την αποφυγή προβλημάτων στις πληρωμές εκτελούμε έναν έλεγχο φερεγγυότητας. Για το σκοπό αυτό έχουμε εξουσιοδοτήσει τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:

Adyen BV
Simon Carmiggeltstraat 6-50
1011 DJ Amsterdam
Ολλανδία

Ο αναφερόμενος πάροχος υπηρεσιών με βάση μαθηματικές στατιστικές μεθόδους εκτελεί μια αντίστοιχη αξιολόγηση και μας παρέχει στα πλαίσια που επιτρέπεται από το νόμο πληροφορίες σχετικά με την πιθανότητα μιας αθέτησης πληρωμής. Όταν επιλέξετε τη δυνατότητα πληρωμής «Αγορά έναντι λογαριασμού» λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση τα στοιχεία της διεύθυνσής σας. Σε κάθε πελάτη προσφέρονται οι ίδιοι τρόποι πληρωμής, η αξιολόγηση πραγματοποιείται αφού πρώτα έχετε στείλει την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με το αποτέλεσμα σχετικά με την πιθανότητα μιας αθέτησης πληρωμής, μπορείτε να μας το αναφέρετε εγγράφως, για να ελέγξουμε ξανά την απόφασή μας. Επιπλέον από τον αναφερόμενο πάροχο υπηρεσιών έχετε ένα δικαίωμα ενημέρωσης για τους σημαντικότερους λόγους της απόφασης.


Εφαρμογές κινητών
14.1 Χρήση των εφαρμογών κινητών συκευών μας (mobile apps)

Εκτός από την online προσφορά μας θέτουμε στη διάθεσή σας τις mobile apps, τις οποίες μπορείτε να τις κατεβάσετε στην κινητή τελική σας συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση έχετε επίσης τα δικαιώματα, που περιγράφονται εδώ. Πέρα από τα συλλεγόμενα στις ιστοσελίδες δεδομένα συλλέγουμε στις κινητές εφαρμογές μας περαιτέρω προσωπικά δεδομένα, τα οποία προκύπτουν ειδικά από τη χρήση μιας κινητής τελικής συσκευής. Αυτό συμβαίνει όμως μόνο, όταν μας έχετε δώσει γι’ αυτό κάθε φορά της συγκατάθεσή σας.

14.2 Συλλογή των δεδομένων της θέσης σας

Η προσφορά μας περιλαμβάνει επίσης το επονομαζόμενο «Location Based Services» (υπηρεσίες εξαρτώμενες από την θέση), με το οποίο σας προσφέρουμε ειδικές προσφορές, που αφορούν την εκάστοτε θέση που βρίσκεστε. Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αυτές τις λειτουργίες της εφαρμογής (App), συλλέγουμε τα δεδομένα της θέσης σας μέσω GPS και τη διεύθυνση IP σας, όταν έχετε δώσει γι’ αυτό τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε ή να ανακαλέσετε οποτεδήποτε αυτή τη λειτουργία στις ρυθμίσεις της εκάστοτε εφαρμογής (App) ή του λειτουργικού σας συστήματος.

14.3 Συλλογή του Advertising Identifier/Advertising ID (αναγνωριστικό διαφήμισης/ID διαφήμισης)

Για διαφημιστικούς σκοπούς χρησιμοποιούμε σε περίπτωση συγκατάθεσής για iOS το ονομαζόμενο «Advertising Identifier» (IDFA) (αναγνωριστικό διαφήμισης) και για Android το ονομαζόμενο Advertising ID (ID διαφήμισης). Αυτοί είναι μοναδικοί, αλλά μη εξατομικευμένοι και μη μόνιμοι αριθμοί αναγνώρισης για μια συγκεκριμένη τελική συσκευή, που δημιουργούνται μέσω iOS ή Android. Αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται, δε συνδέονται με άλλες σχετικές με τα εργαλεία πληροφορίες. Τους αριθμούς αναγνώρισης τους χρησιμοποιούμε, για να σας παρέχουμε εξατομικευμένη διαφήμιση και να μπορούμε να αξιολογήσουμε τη χρήση σας. Όταν στις ρυθμίσεις iOS ενεργοποιήσετε στην «Προστασία προσωπικών δεδομένων» – «Διαφήμιση» την επιλογή «Κανένα Ad-Tracking» ή στο Android ενεργοποιήσετε στις «Ρυθμίσεις Google» – «Διαφήμιση» την επιλογή «Απενεργοποίηση διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος», μπορούμε να λάβουμε μόνο τα ακόλουθα μέτρα: Μέτρηση της αλληλεπίδρασής σας με banner μέσω μέτρησης του αριθμού των προβολών ενός banner χωρίς κλικ σε αυτό («frequency capping»), του ρυθμού κλικαρίσματος, την εξακρίβωση μοναδικής χρήσης («unique user») καθώς και τα μέτρα ασφαλείας, την αντιμετώπιση απάτης και αντιμετώπιση σφαλμάτων. Μπορείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής να διαγράψετε οποτεδήποτε το IDFA (αναγνωριστικό διαφήμισης) ή το Advertising ID (ID διαφήμισης) («Επαναφορά Ad-ID»), μετά δημιουργείται ένα νέος αριθμός αναγνώρισης, ο οποίος δε συνδυάζεται με τα προηγούμενα συλλεγμένα δεδομένα. Εμείς σας εφιστούμε την προσοχή, ότι ενδεχομένως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες των εφαρμογών (Apps) μας, όταν περιορίσετε τη χρήση των αναφερόμενων αριθμών αναγνώρισης.

14.4 Μεταφορά δεδομένων στο App Store

Καμία συλλογή δεδομένων από την πλευρά μας και εκτός του τομέα της υπευθυνότητάς μας είναι η μετάδοση δεδομένων, όπως το όνομα χρήστη, η διεύθυνση e-mail και ο ξεχωριστός κωδικός συσκευής στο App Store κατά το κατέβασμα της εκάστοτε εφαρμογής. Σε αυτή τη συλλογή δεδομένων δεν έχουμε καμία επιρροή.


Χρήση εξωτερικών συνδέσμων (link)
Οι ιστοσελίδες της Bosch Power μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους (link) προς ιστοσελίδες τρίτων − με παρόχους, οι οποίοι δε συνδέονται με εμάς. Όταν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο (link), δεν έχουμε πλέον καμία επιρροή σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτους, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο (όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας, η οποία εμπεριέχει το σύνδεσμο), επειδή η ενέργειες τρίτων, όπως είναι φυσικό, είναι εκτός του ελέγχου μας. Για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων από τρίτους η Bosch Power Tools δε φέρει καμία ευθύνη.


Ασφάλεια
16.1 Οι συνεργάτες και οι επιφορτισμένες από τη Bosch Power Tools επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποχρεούται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας δεδομένων.

16.2 Η Bosch Power Tools λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα στο πνεύμα του ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας δεδομένων, για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που διαχειριζόμαστε από παραποίηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς, αντίστοιχα της εξέλιξης της τεχνολογίας.


Πληροφορίες και διόρθωση
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, να απαιτήσουν οποτεδήποτε πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για αυτούς. Επιπλέον οι χρήστες μπορούν να απαιτήσουν οποτεδήποτε, τη διόρθωση των δεδομένων τους.


Ανάκληση και διαγραφή
18.1 Επιπλέον μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στο μέλλον.

18.2 Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται, όταν ανακαλέσετε τη συγκατάθεση για την αποθήκευση, όταν η γνώση των προσωπικών δεδομένων για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου με την αποθήκευση σκοπού δεν είναι πλέον απαραίτητη ή όταν η αποθήκευση για άλλους νομικούς λόγους δεν είναι επιτρεπτή.

18.3 Τα δεδομένα που απαιτούνται για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς ή υπόκεινται σε νομικές απαιτήσεις διατήρησης, δεν επηρεάζονται. Εφόσον η πρόσβαση δεν είναι απαραίτητη, δεσμεύονται επίσης και αυτά τα δεδομένα.


Επικοινωνία
Για πληροφορίες, διορθώσεις, προτάσεις και παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας καθώς και για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο για την προστασία προσωπικών δεδομένων του Ομίλου.

Κύριος
Matthias Goebel
Konzernbeauftragter für den Datenschutz
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
(Υπεύθυνος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ασφάλεια Πληροφοριών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Όμιλος Bosch (C/ISP))
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 20
70173 Stuttgart

Διεύθυνση e-mail: PT.DSO@BOSCH.COM