Oplysninger om databeskyttelse hos Robert Bosch Power Tools GmbH


Robert Bosch Power Tools GmbH (i det følgende "Bosch Power Tools" eller "Vi") glæder sig over dit besøg på vores internetsider samt mobilapplikationer og over din interesse i vores virksomhed og vores produkter.

 Bosch Power Tools respekterer din privatsfære
1.1 Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personhenførbare data samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er for os et vigtigt anliggende, som vi inddrager i vores forretningsprocesser. Vi behandler personhenførbare data, der indsamles ved dit besøg på vores hjemmesider og mobilapplikationer, fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser.

1.2 Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.


Indsamling og behandling af personhenførbare data
2.1 Personhenførbare data er enkeltoplysninger om personlige eller saglige forhold hos en bestemt eller bestemmelig fysisk person, altså f.eks. navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, fotos eller andre oplysninger om en bestemt eller bestemmelig person.

2.2 Vi indsamler, behandler eller udnytter kun personhenførbare data (inklusive IP-adresser), hvis der er givet et retligt grundlag herfor, og du i den forbindelse, f.eks. inden for rammerne af en registrering, en undersøgelse, et indlæg i et Bosch Power Tools Community, en konkurrence eller til gennemførelse af en kontakt, har givet os en samtykkeerklæring.


Formålsbestemmelse
Bosch Power Tools har tildelt eksterne serviceleverandører opgaver som f.eks. salgs- og marketingservices, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-services. Bosch Power Tools har omhyggeligt udvalgt disse serviceleverandører og overvåger dem regelmæssigt, især håndteringen og sikringen af de data, der er lagret hos dem. Samtlige serviceleverandører er af Bosch Power Tools blevet forpligtet til at bevare tavshed og til at overholde lovens bestemmelser.


Dataoverførsel til tredjemænd
Bosch Power Tools har tildelt eksterne serviceleverandører opgaver som f.eks. salgs- og marketingservices, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-services. Bosch Power Tools har omhyggeligt udvalgt disse serviceleverandører og overvåger dem regelmæssigt, især håndteringen og sikringen af de data, der er lagret hos dem. Samtlige serviceleverandører er af Bosch Power Tools blevet forpligtet til at bevare tavshed og til at overholde lovens bestemmelser.


Anvendelse af cookies
5.1 Generelt

Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer. Ved hjælp af disse filer er det muligt at fastslå, om din dataterminal allerede har kommunikeret med vores sider. Udlæsningen af cookies gør det muligt for os at udforme vores internetsider efter dine behov og gøre det lettere at bruge dem.

5.2 Bosch Power Tools cookies

Bosch Power Tools benytter cookies og aktive komponenter (f.eks. JavaScript) for at kunne følge brugernes præferencer og tilsvarende udforme hjemmesiderne optimalt.

5.3 Cookies fra tredjeudbydere

På nogle Bosch Power Tools internetsider er der integreret indhold og tjenester fra andre udbydere (f.eks. YouTube, Facebook, Twitter), der også kan benytte cookies og aktive komponenter. Bosch Power Tools har ingen indflydelse på disse udbyderes personhenførbare data.

5.4 Deaktivering og sletning af cookies

Når du besøger vores internetsider, spørges du i en Cookie-Layer Pop Up, om du vil tillade de cookies, der bruges på vores side, eller om du vil deaktivere dem i indstillingerne.

Hvis du vælger ikke at tillade cookies, indstilles der en Opt-Out cookie i din browser. Denne cookie benyttes udelukkende til at allokere din indsigelse. Deaktivering af cookies kan imidlertid føre til, at enkelte funktioner på vores internetsider ikke længere er tilgængelige for dig. Bemærk venligst, at en Opt-Out cookie af tekniske grunde kun kan benyttes til den browser, hvorfra den blev indstillet. Hvis du vil slette cookies eller bruge en anden browser/terminal, skal du foretage Opt-Out en gang til.

Via din browser kan du imidlertid altid slette samtlige cookies. I den forbindelse bedes du indhente oplysninger i din browsers hjælpefunktioner. Også dette kan føre til, at enkelte funktioner ikke længere er til rådighed for dig.

Desuden er der via følgende hjemmeside mulighed for at administrere og deaktivere tredjeudbyderes anvendelse af cookies:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

Denne hjemmeside drives ikke af os, og vi er således ikke ansvarlige og har ingen indflydelse på indhold og tilgængelighed.


Anvendelse af retargeting-tools
6.1 For at optimere vores online-marketing anvender vi retargeting-teknologier. Herved skal internetudbuddet gøres mere interessant for dig og tilpasses til dine behov.

6.2 Gennem anvendelsen af cookies, hvor din interesse i vores produkter og ydelser lagres, samt ved analyse af din brugeradfærd kan vi betjene dig med personaliserede og interessespecifikke reklamer på de hjemmesider, der drives af vores retargeting-partnere som f.eks. Google AdWords. Dette sker imidlertid anonymiseret, så du ikke kan identificeres via retargeting.

6.3 Hvis du ikke ønsker, at Bosch Power Tools og vores retargeting-partnere bruger de pågældende retargeting-cookies, skal du gå frem som beskrevet under punkt 5.4.


Anvendelse af conversion tracking

7.1 For at gøre vores online-udvalg så attraktivt som muligt for vores brugere benytter vi det såkaldte conversion tracking.

7.2 Vores conversion tracking-partnere som f.eks. Google AdWords indstiller i denne analysetjeneste en cookie på din computer ("conversion cookie"), såfremt du er kommet til vores hjemmeside via en annonce fra den pågældende partner. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage. Hvis du besøger bestemte af vores sider, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og den pågældende conversion tracking-partner se, at nogen har klikket på annoncen og således er blevet sendt videre til vores side. Cookierne kan ikke tilbagespores via vores hjemmeside. De via conversion-cookien indhentede oplysninger tjener til at udarbejde conversion-statistikker og finde frem til det samlede antal brugere, der har klikket på den pågældende annonce og er blevet sendt videre til en side, der er forsynet med en conversion tracking-tag.

Dette sker imidlertid anonymiseret, så du ikke kan identificeres via conversion tracking.

7.3 Hvis du ikke ønsker, at Bosch Power Tools og vores conversion tracking-partnere bruger de pågældende conversion-cookies, skal du gå frem som beskrevet under punkt 5.4.


Anvendelse af analyseværktøjer
8.1 For internetsiderne gennemfører Bosch Power Tools adgangsmålinger med webanalyseværktøjer som f.eks. WebTrends.

8.2 Ved vores valg af analyseværktøjer sørger vi for, at disse adgangsdata udelukkende registreres anonymiseret, så der ikke kan etableres forbindelse til en bruger. Dette sker især ved anonymisering af IP-adressen. Til målingen benyttes cookies for at gøre det muligt at analysere brugen af hjemmesiden. Dermed kan Bosch Power Tools især forbedre datakvaliteten. De frembragte informationer om brugen af internetsiderne overføres til den statistikserver (wts.bosch.com), der drives af Bosch Power Tools i Tyskland. Adgangen til disse anonymiserede data er udelukkende forbeholdt berettigede personer.

8.3 Hvis du ikke ønsker, at de pågældende analyse-cookies skal anvendes, bedes du gå frem som beskrevet under punkt 5.4.


Anvendelse af social plugins
9.1 Bosch Power Tools bruger såkaldte social plugins fra sociale netværk som f.eks. Facebook, Twitter og Google+ på sine hjemmesider og mobilapplikationer. Der er tale om skærmknapper som f.eks. Facebooks "Synes godt om"-knap.

9.2 Med den såkaldte 2-klik-metode beskytter vi dig mod, at dit besøg på vores hjemmesider som standard registreres og analyseres af udbydere af sociale netværk. Når du henter en side fra vores internetoptræden, der indeholder sådanne plugins, er disse i første omgang deaktiveret. Først når du klikker på den tilbudte knap, aktiveres disse plugins. Med denne aktivering opretter du en forbindelse til det pågældende sociale netværk og giver dit samtykke til, at dine data overføres. Når du trykker på den pågældende knap, sendes den pågældende information fra din browser direkte til det pågældende sociale netværk og lagres der. Hvis du vil afslutte overførslen, skal du deaktivere plugin'et igen.

9.3 Er du logget ind på et socialt netværk, kan det desuden allokere dit besøg til din derværende konto. Hvis du ikke ønsker, at det pågældende sociale netværk linker de data, der er indsamlet under dit besøg, med dine lagrede medlemsdata, skal du logge dig af det pågældende netværk før aktivering af Social Plugin-knappen.

9.4 Formålet og omfanget af indsamlingen, den videre behandling og udnyttelse af dataene via det sociale netværk og dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den forbindelse til beskyttelse af din privatsfære fremgår af det pågældende sociale netværks bestemmelser om databeskyttelse.


Anvendelse af registreringstjenester
10.1 Vi giver dig mulighed for at tilmelde dig på vores hjemmesider og mobilapplikationer med såkaldte Social-Logins som f.eks. Facebook-Connect.

10.2 I forbindelse med registreringen sendes du videre til den pågældende sociale netværkstjenestes side, hvor du kan tilmelde dig med dine derværende data. Dette medfører, at din konto hos det pågældende netværk linkes til vores tjeneste. Herved overfører den pågældende sociale netværkstjeneste informationerne fra din derværende offentlige profil, din e-mail-adresse og dine netværksvenners identifikationskendetegn til os, såfremt du giver dit samtykke.

Omvendt får den til registreringen anvendte sociale netværkstjeneste din login-status, browserinformationer og din IP-adresse, hvis du giver os din samtykkeerklæring hertil, når du besøger vores internetside.

10.3 Hvis du ikke ønsker, at der skal ske en dataoverførsel mellem os og den sociale netværkstjeneste, skal du ikke tilmelde dig via de sociale registreringstjenester, men i stedet benytte vores egne tilmeldingstjenester.


Reklame
11.1 Samtykke og tilbagekaldelse

Når du giver os personhenførbare data, bruger vi dem for at kunne informere dig om vores produkter og serviceydelser og i givet fald udspørge dig om dem, såfremt du udtrykkeligt har giver os dit samtykke til at bruge dine personhenførbare data til reklameformål. Hvis vi til undersøgelser benytter os af et markedsforskningsinstitut, arbejder det udelukkende på vegne af og efter anvisninger fra Bosch Power Tools.

Hvis du har givet os dit samtykke til en anvendelse til reklameformål, men ikke ønsker at modtage reklamer fra Bosch Power Tools i fremtiden, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. I så fald slettes dine data tilsvarende eller spærres, såfremt de er nødvendige af hensyn til afregning og bogføring.

11.2 Nyhedsbrev

Du kan eventuelt abonnere på nyhedsbreve på vores hjemmesider og applikationer. Hertil benytter vi den såkaldte Double Opt In-proces, hvorefter vi først sender dig et nyhedsbrev via e-mail, mobile nyhedstjenester (som f.eks. WhatsApp), SMS eller Push-besked, når du forinden udtrykkeligt at bekræftet aktiveringen af nyhedsbrev-tjenesten ved at klikke på et link i en meddelelse. Skulle du senere ønske ikke at modtage flere nyhedsbrevet, kan du til enhver tid bringe abonnementet til ophør ved at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse sker for e-mail-nyhedsbreve via det i nyhedsbrevet trykte link, via e-mail til serviceagenten eller i administrationsindstillingerne på den pågældende hjemmeside. For mobil-nyhedsbreve sker tilbagekaldelse ved at sende beskeden "Stopp" til den pågældende distributør.

11.3 Konkurrencer

Hvis du deltager i en konkurrence, der er arrangeret af Bosch Power Tools, bruger vi dine data til præmieunderretning og til at reklamere for vores produkter, såfremt du har givet dit samtykke hertil. Informationer om enkelte konkurrencer finder du i de pågældende deltagelsesbetingelser.


Bosch Power Tools Communities

12.1 Vi giver dig mulighed for at blive medlem i et af vores Bosch Power Tools Communities (som f.eks. Bob Community, 1-2-do-Community eller Dremels gør-det-selv-forum). Der kan du registrere dig, oprette en brugerprofil og kommunikere med andre medlemmer. Dine der genererede data bruger vi kun i forbindelse med din der meddelte samtykkeerklæring til de pågældende marketing-, markedsforsknings- og serviceformål.

12.2 Via et indtastningsskærmbillede i det pågældende fællesskab kan du vælge, om enkelte oplysninger i din brugerprofil skal offentliggøres for alle medlemmer af fællesskabet eller kun for dine "Community-venner", eller om de skal forblive private. Alle andre data, som du genererer i fællesskaberne, f.eks. ved hjælp af kommentarer eller billeder, er derimod automatisk offentligt tilgængelige og linkes til din brugerprofil.


Kreditværdighedsbedømmelse af online-shops
For at forebygge problemer med betalingsafvikningen foretager vi kreditværdighedsundersøgelser. I den forbindelse har vi indgået en aftale med

Adyen BV
Simon Carmiggeltstraat 6-50
1011 DJ Amsterdam
Holland

som betalingsserviceleverandør. Den nævnte serviceleverandør foretager en bedømmelse på grundlag af matematisk-statistiske processer og leverer inden for lovens rammer information om sandsynligheden for, at en betaling udebliver. Hvis du vælger betalingsmuligheden "Køb på regning" indgår dine adressedata i bedømmelsen. Hver kunde får tilbudt de samme betalingsmåder, og bedømmelsen sker først, efter at du har afsendt din bestilling. Hvis du ikke er indforstået med resultatet, dvs. med den beregnede sandsynlighed for udeblivende betaling, kan du meddele os dette skriftligt, så vi kan foretage en ny kontrol af vores afgørelse. Desuden har du over for den nævnte serviceleverandør en ret til at få oplyst de væsentlige grunde til afgørelsen.


Mobile applikationer
14.1 Anvendelse af vores mobile applikationer

Ud over vores online-udvalg stiller vi mobile applikationer til rådighed for dig, som du kan downloade på din mobile terminal. I den forbindelse har du ligeledes de her beskrevne rettigheder. Ud over de på hjemmesider indsamlede data indsamler vi på vores mobile applikationer andre personhenførbare data, der specifikt opstår ved anvendelsen af en mobil terminal. Dette sker dog kun, hvis du har givet os dit samtykke hertil.

14.2 Indsamling af dine lokaliseringsdata

Vi tilbyder også såkaldte Location Based Services, der omfatter specielle produkter, som er tilpasset til din lokation. For at kunne tilbyde dig app'ens funktioner indsamler vi dine lokaliseringsdata ved hjælp af GPS og din IP-adresse, hvis giver dit samtykke hertil. Du kan altid tillade eller annullere denne funktion i indstillingerne til din app eller dit operativsystem.

14.3 Indsamling af Advertising Identifier/Advertising ID

Til reklameformål benytter vi, forudsat at du giver dit samtykke, den såkaldte "Advertising Identifier" (IDFA) til iOS og den såkaldte Advertising ID til Android. Dette er unikke, men ikke-personaliserede og ikke vedvarende identifikationsnumre til en bestemt terminal, der stilles til rådighed via iOS eller Android. Disse registrerede data linkes ikke til andre enhedsspecifikke informationer. Vi benytter identifikationsnumrene for at kunne tilbyde dig personaliserede reklamer og evaluere din brug af dem. Hvis du i iOS-indstillingerne under "Databeskyttelse" – "Reklame" aktiverer "Ingen Ad-Tracking" eller på Android under "Google indstillinger" – "Reklame" vælger "Deaktivering af interessespecifikke reklamer", kan vi kun udføre følgende foranstaltninger: Måling af din interaktion med bannere ved at tælle antal visninger af et banner uden klik på det ("frequency capping"), klikrate, konstatering af unik anvendelse ("unique user") samt sikkerhedsforanstaltninger, bedrageribekæmpelse og fejlafhjælpning. I enhedsindstillingerne kan du altid slette IDFA eller Advertising ID ("nulstil Ad-ID"), hvorefter der oprettes et nyt identifikationsnummer, som ikke sammenføres med de tidligere indsamlede data. Vi gør opmærksom på, at du eventuelt ikke kan bruge alle funktioner i vores app, hvis du begrænser brugen af det nævnte identifikationsnummer.

14.4 Dataoverførsel til App Store

Overførsel af data som f.eks. brugernavn, e-mail-adresse og individuel enhedsidentifikationsnummer til App Store ved download af den pågældende applikation regnes ikke som dataindsamling fra vores side og ligger uden for vores ansvarsområde. Vi har ingen indflydelse på denne dataindsamling.


Anvendelse af eksterne links
Bosch Power Tools-internetsider kan indeholde links til internetsider, hvis operatører er tredjemænd − udbydere, der ikke er tilknyttet os. Efter klik på linket har vi ingen indflydelse på indsamlingen, behandlingen og anvendelsen af eventuelle personhenførbare data, der overføres til tredjemanden ved klik på linket (f.eks. IP-adressen eller URL for siden, som linket befinder sig på), da tredjemænds adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Bosch Power Tools påtager sig intet ansvar for tredjemænds behandling af sådanne personhenførbare data.


Sikkerhed
16.1 Vores medarbejdere og de af Bosch Power Tools bemyndigede servicevirksomheder er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i den tyske lov om databeskyttelse.

16.2 Bosch Power Tools træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger i henhold til den tyske lov om databeskyttelse for at beskytte dine data, der administreres af os, mod manipulation, tab, ødelæggelse eller uberettigede personers adgang eller uberettiget offentliggørelse. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.


Oplysning og berigtigelse
Brugerne har til enhver tid ret til at kræve oplysning om de personhenførbare data, der er lagret om dem. Endvidere kan brugerne til enhver tid kræve, at deres data korrigeres.


Tilbagekaldelse og sletning
18.1 Derudover kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til indsamling, behandling og brug af dine personhenførbare data i fremtiden.

18.2 Sletning af de personhenførbare data sker, hvis du tilbagekalder samtykket til lagring, hvis kendskab til de personhenførbare data ikke længere er nødvendigt for at opfylde formålet med lagringen eller hvis lagringen ikke er tilladt af andre lovmæssige grunde.

18.3 Data, der er nødvendige af hensyn til afregning og bogføring, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt, er ikke omfattet heraf. For så vidt at adgang ikke er nødvendig, spærres disse data imidlertid også.


Kontakt
For oplysning, berigtigelse, idéer og forslag samt reklamationer vedrørende behandlingen af dine personhenførbare data samt tilbagekaldelse af dit samtykke kan du rette henvendelse til vores koncernbefuldmægtigede for databeskyttelse.

Hr.
Matthias Goebel
Konzernbeauftragter für den Datenschutz (Koncernbefuldmægtiget for databeskyttelse)
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP) (informationssikkerhed og databeskyttelse i Bosch-gruppen (C/ISP))
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 20
70173 Stuttgart

E-mail-adresse:PT.DSO@BOSCH.COM