Informace společnosti Robert Bosch Power Tools GmbH k ochraně dat

Společnost Robert Bosch Power Tools GmbH (dále jako „Bosch Power Tools“, resp. „my“) má radost z vaší návštěvy našich internetových stránek a mobilních aplikací a dále z vašeho zájmu o naši společnost a naše výrobky.

 Bosch Power Tools respektuje vaše soukromí
1.1 Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů a bezpečnost všech obchodních informací je pro nás důležitý aspekt, který zohledňujeme při našich obchodních procesech. Osobní údaje, které se shromažďují při vaší návštěvě našich webových stránek a mobilních aplikací, zpracováváme důvěrně a pouze v souladu se zákonnými předpisy.

1.2 Ochrana dat a bezpečnost informací jsou součástí politiky naší společnosti.


Shromažďování a zpracování osobních údajů
2.1 Osobní údaje jsou jednotlivé informace o osobních nebo věcných poměrech identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy například jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, fotografie nebo jiné informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě.

2.2 Osobní údaje (včetně IP adres) shromažďujeme, zpracováváme a používání pouze tehdy, pokud pro to existuje právní základ nebo pokud jste nám k tomu udělili souhlas, např. v rámci registrace, ankety, příspěvku v komunitě Bosch Power Tools, výherní soutěže nebo za účelem realizace nějaké smlouvy.


Vazba na účel
Bosch Power Tools nebo poskytovatel služeb pověřený společností Bosch Power Tools používá osobní údaje pro účely technické správy webových stránek a mobilních aplikací, pro správu zákazníků, pro průzkumy ohledně výrobků a pro vaše dotazy u společnosti Bosch Power Tools jen v příslušném potřebném rozsahu.


Předávání dat třetím osobám
Společnost Bosch Power Tools pověřila externí poskytovatele služeb úkoly jako prodejními a marketingovými službami, managementem prodeje, prováděním plateb, programováním, datahostingem a službami horké linky. Společnost Bosch Power Tools tyto poskytovatele služeb pečlivě vybrala a pravidelně je kontroluje, zejména svědomité zacházení s daty, která jsou u nich uložená, a zajištění těchto dat. Společnost Bosch Power Tools uložila všem poskytovatelům povinnost zachování důvěrnosti a dodržování zákonných předpisů.


Používání cookies
5.1 Obecně

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači. Pomocí těchto souborů lze vysledovat, zda už vaše koncové zařízení komunikovalo s našimi stránkami. Čtení cookies nám umožňuje pro vás odpovídajícím způsobem uzpůsobovat naše internetové stránky a usnadňovat vám používání.

5.2 Cookies společnosti Bosch Power Tools

Společnost Bosch Power Tools používá cookies a aktivní prvky (např. JavaScript), aby mohla sledovat preference návštěvníků a odpovídajícím způsobem optimálně uzpůsobovat webové stránky.

5.3 Cookies třetích poskytovatelů

Na některých internetových stránkách společnosti Bosch Power Tools jsou začleněné obsahy a služby dalších poskytovatelů (např. YouTube, Facebook, Twitter), kteří mohou používat cookies a aktivní prvky. Společnost Bosch Power Tools nemá vliv na zpracování osobních údajů těmito poskytovateli.

5.4 Zakázání a smazání cookies

Když navštívíte naše internetové stránky, budete ve vyskakovacím okně cookie dotázáni, zda povolujete cookies, které jsou nastavené na našich stránkách, nebo zda je chcete zakázat.

Pokud se rozhodnete cookies nepovolit, v prohlížeči se vám vytvoří tzv. opt-out cookie. Tento cookie slouží výhradně pro přiřazení odmítnutí. Zakázání cookies může ale vést k tomu, že nebudete mít k dispozici jednotlivé funkce našich internetových stránek. Upozorňujeme, že opt-out cookie se z technických důvodů používá pouze pro prohlížeč, kterým byl vytvořen. Pokud cookies smažete nebo použijete jiný prohlížeč, resp. jiné koncové zařízení, musíte zakázání provést znovu.

Tato možnost nastavení se naproti tomu nevztahuje na cookies, které byly vytvořeny jinými poskytovateli během vaší návštěvy na internetových stránkách třetích osob.

V prohlížeči ale můžete kdykoli všechny cookies smazat. Informace najdete v nápovědě prohlížeče. I to může ale vést k tomu, že nebudete mít k dispozici některé funkce.

Kromě toho existuje možnost spravovat a deaktivovat používání cookies třetími poskytovateli:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

Tuto webovou stránku ale neprovozujeme my, takže neneseme odpovědnost a nemáme vliv na obsah a dostupnost.


Používání retargetingových nástrojů
6.1 Pro optimalizaci našeho on-line marketingu používáme retargetingové technologie. Díky tomu by měla být internetová nabídka uzpůsobená tak, aby pro vás byla zajímavější a aby byla přizpůsobená pro vaše potřeby.

6.2 Používáním cookies, ve kterých je uložená informace o vašem zájmu o naše výrobky a služby, a dále pomocí analýzy vašeho chování vám můžeme na stránkách našich retargetingových partnerů jako Google AdWords poskytovat individuální reklamu podle vašich zájmů. Probíhá to ale anonymizovaně, takže vás nelze prostřednictvím retargetingu identifikovat.

6.3 Pokud si nepřejete, aby společnost Bosch Power Tools a její retargetingoví partneři používali příslušné retargentingové cookies, postupujte podle bodu 5.4.


Používání měření konverzí (conversion tracking)
7.1 Aby byla naše on-line nabídka pro naše uživatele co možná nejatraktivnější, používáme tzv. conversion tracking (měření konverzí).

7.2 Naši partneři pro měření konverzí, jako Google AdWords, vytvoří při této analytické službě na vašem počítači cookie („conversion cookie“), pokud jste se na naši webovou stránku dostali přes inzerát příslušného partnera. Tyto cookies pozbývají platnost po 30 dnech. Pokud navštívíte určité naše stránky a platnost cookie ještě nevypršela, poznáme my a příslušný partner pro měření konverzí, že někdo kliknul na inzerát a byl tak přesměrován na naši stránku. Cookies nelze vysledovat prostřednictvím naší webové stránky. Informace získané pomocí conversion cookies slouží k vytváření statistik konverzí a zjišťování celkového počtu uživatelů, kteří klikli na příslušný inzerát a byli přesměrování na stránku opatřenou conversion tracking tagem.

Probíhá to ale anonymizovaně, takže vás nelze prostřednictvím měření konverzí identifikovat.

7.3 Pokud si nepřejete, aby společnost Bosch Power Tools a retargetingoví partneři pro měření konverzí používali příslušné conversion cookies, postupujte podle bodu 5.4.


Používání analytických nástrojů
8.1 Bosch Power Tools provádí u internetových stránek měření přístupů pomocí nástrojů webové analytiky, jako WebTrends.

8.2 Při výběru analytických nástrojů dbáme na to, aby byla tato data přístupů shromažďována anonymizovaně, aby nebylo možné vytvořit spojení s uživatelem. Zejména je to zajištěno anonymizací IP adresy. Pro měření se používají cookies, které umožňují analýzu užívání webové stránky. Společnost Bosch Power Tools tak může zejména zlepšovat kvalitu dat. Vytvořené informace o užívání internetových stránek se přenášejí do statistického serveru (wts.bosch.com), který Bosch Power Tools provozuje v Německu. Přístup k těmto anonymizovaným datům mají výhradně oprávněné osoby.

8.3 Pokud si nepřejete používání příslušných cookies pro analýzu, postupujte podle bodu 5.4.


Používání sociálních pluginů
9.1 Společnost Bosch Power Tools používá na svých webových stránkách a v mobilních aplikacích takzvané sociální pluginy sociálních sítí, jako Facebooku, Twitteru a Google+. Jedná se zde o tlačítka jako tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku.

9.2 Pomocí takzvané metody dvou kliknutí vás chráníme před tím, aby byla vaše návštěva našich webových stránek standardně evidována a vyhodnocována poskytovateli sociálních sítí. Pokud si vyvoláte naši stránku na internetu, která obsahuje takové pluginy, jsou nejprve deaktivované. Teprve když kliknete na příslušné tlačítko, pluginy se aktivují. Touto aktivací vytvoříte spojení s příslušnou sociální sítí a udělíte svůj souhlas s přenosem svých dat. Pokud kliknete na příslušné tlačítko, předá se příslušná informace z vašeho prohlížeče přímo do příslušné sociální sítě a tam se uloží. Pokud chcete přenos ukončit, musíte plugin opět deaktivovat.

9.3 Pokud jste přihlášení do některé sociální sítě, může se tím vaše návštěva přiřadit k tomuto vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby příslušná sociální sít spojovala data shromážděná při vaší návštěvě s vašimi uloženými členskými údaji, musíte se před kliknutím na tlačítko sociálního pluginu z příslušné sítě odhlásit.

9.4 Účel a rozsah shromažďování, dalšího zpracování a používání dat sociální sítí a dále vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně dat příslušné sociální sítě.


Používání registračních služeb
10.1 Nabízíme vám možnost přihlásit se na našich webových stránkách a mobilních aplikacích pomocí takzvaných sociálních loginů, jako Facebook-Connect.

10.2 Pro registraci budete přesměrováni na stránku služby příslušné sociální sítě, kde se můžete přihlásit pomocí svých zdejších údajů. To má za následek, že váš účet příslušné sociální sítě bude propojený s naší službou. V případě vašeho souhlasu nám přitom služba příslušné sociální sítě předá informace vašeho zdejšího veřejného profilu, vaši e-mailovou adresu a identifikační kódy vašich přátel.

Naopak služba sociální sítě, která byla použita pro registraci, získá váš stav přihlášení, informace o prohlížeči a vaši IP adresu, pokud jste nám k tomu při návštěvě našich internetových stránek udělili souhlas.

10.3 Pokud si nepřejete, aby docházelo k předávání dat mezi námi a službami sociálních sítí, nepřihlašujte se přes registrační služby sociálních sítí a místo toho použijte naše vlastní přihlašovací služby.


Reklama
11.1 Souhlas a jeho odvolání

Pokud nám předáte své osobní údaje, využijeme je k tomu, abychom vás mohli informovat o našich výrobcích a službách a v případě potřeby se vás na ně ptát, pokud jste nám výslovně dali souhlas k užívání vašich osobních údajů pro reklamní účely. Pokud na anketu využijeme nějakou instituci pro výzkum trhu, bude tato pracovat výhradně na základě pověření a podle pokynů společnosti Bosch Power Tools.

Pokud jste nám sice udělili souhlas k používání pro reklamní účely, ale v budoucnu si již nepřejete dostávat reklamu od společnosti Bosch Power Tools, můžete svůj souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Vaše data pak budou příslušným způsobem smazána, nebo zablokována, pokud jsou ještě zapotřebí pro zúčtovací a účetní účely.

11.2 Zpravodaj

Na našich webových stránkách a v našich aplikacích si můžete případně přihlásit zasílání zpravodaje. Používáme k tomu metodu dvojitého potvrzení, na základě které vám budeme zpravodaj posílat e-mailem, prostřednictvím mobilních služeb pro zasílání zpráv (např. WhatsApp), SMS nebo push notifikací, pouze když nám předem výslovně kliknutím na odkaz ve zprávě potvrdíte aktivaci služby zasílání zpravodaje. Pokud byste se později rozhodli, že zpravodaj nechcete dostávat, můžete jeho zasílání kdykoli ukončit tím, že svůj souhlas zrušíte. Zrušení se provádí pro zpravodaj zasílaný e-mailem pomocí odkazu ve zpravodaji, e-mailem zákaznickému servisu nebo v administrativních nastaveních příslušné webové stránky. Pro zpravodaj pro mobilní aplikace se zrušení provádí zasláním zprávy „Stopp“ příslušnému distributorovi

11.3 Výherní soutěže

Pokud se zúčastníte výherní soutěže společnosti Bosch Power Tools, použijeme vaše údaje k informování o výhře a pro účely reklamy na naše výrobky, pokud jste k tomu dali souhlas. Informace k jednotlivým výherním soutěžím najdete v případě potřeby v příslušných podmínkách účasti.


Komunity Bosch Power Tools
12.1 Nabízíme vám možnost stát se členem některé z našich komunit Bosch Power Tools (jako Bob Community, 1-2-do-Community nebo fórum domácích kutilů Dremel). Můžete se zde zaregistrovat, založit si uživatelský profil a komunikovat s ostatními členy. Vaše zde vygenerovaná data použijeme pouze v rámci vašeho zde uděleného souhlasu pro příslušné marketingové účely, servisní účely a účely průzkumu trhu.

12.2 Pomocí zadávací masky v příslušné komunitě máte možnost zvolit, zda budou jednotlivé údaje vašeho uživatelského profilu zpřístupněné všem členům komunity, nebo jen vašim přátelům v této komunitě, nebo zda mají zůstat skryté. Veškerá další data, která generujete v komunitách, např. vytvářením komentářů nebo obrázků, jsou naproti tomu automaticky veřejně přístupná a jsou spojená s vaším uživatelským profilem.


Ověření bonity u internetových obchodů
Abychom předešli problémům při platebním styku, provádíme ověření bonity. Pověřili jsme tím poskytovatele platebních služeb

Adyen BV
Simon Carmiggeltstraat 6-50
1011 DJ Amsterdam
Nizozemsko

Uvedený poskytovatel služeb provádí na základě matematicko-statistické metody příslušné vyhodnocení a poskytuje nám v rámci zákonných mezí informace o pravděpodobnosti neprovedení platby. Pokud zvolíte platební možnost „nákup na fakturu“, budou údaje vaší adresy začleněny do vyhodnocení. Každému zákazníkovi jsou nabízeny stejné druhy plateb, vyhodnocení probíhá až poté, když objednávku odešlete. Pokud byste s výsledkem pravděpodobnosti neprovedení platby nesouhlasili, můžete nám to písemně sdělit, abychom naše rozhodnutí znovu prověřili. Navíc máte právo od uvedeného poskytovatele služeb požadovat informace o podstatných důvodech rozhodnutí.


Mobilní aplikace
14.1 Používání našich mobilních aplikací

Kromě naší internetové nabídky vám poskytujeme mobilní aplikace, které si můžete stáhnout na své mobilní koncové zařízení. V tomto případě máte rovněž zde popsaná práva. Kromě dat shromažďovaných na webových stránkách získáváme v našich mobilních aplikacích další osobní údaje, které specificky vyplývají z používání mobilního koncového zařízení. Děje se to ale pouze tehdy, pokud jste nám k tomu udělili příslušný souhlas.

14.2 Zjišťování vaší polohy

Naše nabídka zahrnuje také takzvané služby založené na poloze, pomocí kterých vám poskytujeme speciální nabídky, které jsou přizpůsobené podle vaší příslušné polohy. Abychom vám mohli poskytovat tyto funkce aplikace, zjišťujeme vaši polohu pomocí GPS a vaší IP adresy, pokud k tomu udělíte souhlas. Tuto funkci můžete kdykoli povolit nebo zakázat v nastaveních příslušné aplikace nebo operačního systému.

14.3 Zjišťování reklamního identifikátoru (advertising identifier) / reklamního ID (advertising ID)

Pro reklamní účely používáme v případě vašeho souhlasu pro iOS tzv. „reklamní identifikátor“ („advertising identifier“, IDFA) a pro Android tzv. reklamní ID (advertising ID). Jsou to jedinečná, ale anonymní, a nikoli trvalá identifikační čísla pro určité koncové zařízení, která poskytuje iOS nebo Android. Tato shromažďovaná data se nespojují s ostatními informacemi vztahujícími se k zařízení. Identifikační čísla používáme, abychom vám mohli poskytovat individuální reklamu a vyhodnocovat vaše používání. Pokud v nastaveních iOS pod „Ochrana dat“ – „Reklama“ aktivujete možnost „Zakázat reklamní tracking“, resp. u Androidu v „Nastavení Google“ – „Reklama“ možnost „Deaktivace reklamy na základě zájmů“, můžeme provádět jen následující opatření: měření vaší interakce s bannery počítáním počtu zobrazení banneru bez kliknutí na něj („frequency capping“), počet kliknutí, zjišťování unikátního užívání („unique user“) a dále bezpečnostní opatření, potírání podvodů a odstraňování chyb. V nastaveních zařízení můžete IDFA, resp. reklamní ID kdykoli smazat („Resetovat reklamní ID“), pak se vytvoří nové identifikační číslo, které nebude spojené s dříve zjištěnými daty. Upozorňujeme, že se může stát, že nebudete moci používat všechny funkce naší aplikace, pokud omezíte používání uvedených identifikačních čísel.

14.4 Přenos dat do App Store

Přenos dat, jako uživatelského jména, e-mailové adresy a individuálních identifikačních čísel zařízení, do App Store při stahování příslušné aplikace nepředstavuje shromažďování dat z naší strany a nespadá do naší odpovědnosti. Na toto shromažďování dat nemáme žádný vliv.


Používání externích odkazů
Internetové stránky společnosti Bosch Power Tools mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích osob − poskytovatelů, kteří s námi nejsou spojení. Po kliknutí na odkaz nemáme vliv na shromažďování, zpracování a užívání případných osobních údajů přenesených na třetí osobu kliknutím na odkaz (například IP adresy nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože nad jednáním třetích osob přirozeně nemáme kontrolu. Za zpracovávání takovýchto osobních údajů třetími osobami nepřebírá Bosch Power Tools odpovědnost.


Bezpečnost
16.1 Naši pracovníci a pracovníci poskytovatelů služeb pověřených společností Bosch Power Tools jsou vázáni mlčenlivostí a povinností dodržovat ustanovení německého spolkového zákona o ochraně dat.

16.2 Společnost Bosch Power Tools učiní veškerá potřebná technická a organizační opatření podle německého spolkového zákona na ochranu dat, aby ochránila námi spravovaná data proti zneužití, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob nebo neoprávněnému zveřejnění. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována podle technologického vývoje.


Informace a opravy
Uživatelé mají právo kdykoli požadovat informace týkající se osobních údajů uložených o nich. Dále mohou uživatelé kdykoli požadovat, aby byla jejich data opravena.


Zrušení souhlasu a smazání
18.1 Dále můžete kdykoli do budoucna zrušit svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním svých osobních údajů.

18.2 Osobní údaje budou smazány, pokud zrušíte souhlas s ukládáním, když již znalost osobních údajů není nutná pro splnění účelu sledovaného jejich ukládáním nebo pokud ukládání není přípustné z jiných zákonných důvodů.

18.3 Netýká se to dat, která jsou nutná pro zúčtovací a účetní účely nebo která podléhají zákonné povinnosti uchovávání. Jakmile již přístup není nutný, budou i tato data zablokována.


Kontakt
Pro informace, opravy, podněty a stížnosti ohledně zpracovávání vašich osobních údajů a dále zrušení souhlasu se můžete obrátit na našeho koncernového pracovníka pověřeného ochranou dat.

Pan
Matthias Goebel
Konzernbeauftragter für den Datenschutz (koncernový pracovník pověřený ochranou dat)
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP) (Bezpečnost informací a ochrana dat skupiny Bosch (C/ISP))
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 20
70173 Stuttgart

E-mailová adresa:PT.DSO@BOSCH.COM