Информация за защита на личните данни от Robert Bosch Power Tools GmbH

Robert Bosch Power Tools GmbH (по-нататък „Bosch Power Tools“ респ. „Ние“) се радва на Вашето посещение на нашите интернет страници, както и мобилни приложения и на Вашия интерес към нашата фирма и продуктите ни.

Bosch Power Tools се отнася с уважение към Вашия личен живот
1.1 Защитата на Вашия личен живот при обработването на личните данни, както и сигурността на всички търговски информации е важен въпрос за нас, който имаме предвид в нашите работни процеси. Ние обработваме личните данни, които се събират от Вашето посещение на нашите уебсайтове и мобилни приложения, поверително и само съгласно законовите разпоредби.


1.2 Защитата на личните данни и сигурност на информацията са съставна част от нашата фирмена политика.


Събиране и обработване на лични данни
2.1 Личните данни са отделни сведения за лични или делови отношения на определено или определимо физическо лице, например имена, адреси, телефонни номера, E-Mail адреси, снимки или други информации за определено или определимо лице.


2.2 Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (включително IP адреси) само тогава, когато за тях е дадено правно основание или Вие сте ни дали в тази връзка декларация за съгласие, напр. в рамките на регистрация, анкета, принос в общността Bosch Power Tools, игра с награди или за изпълнение на договор.


Целево обвързване
Bosch Power Tools или упълномощен по въпросите на защитата на личните данни от Bosch Power Tools доставчик на услуги използва Вашите лични данни за целите на техническото администриране на уебсайтовете и мобилните приложения, за управление на клиентите, за анкети за продуктите и за Вашите запитвания към Bosch Power Tools само в съответно необходимия за целта обем.


Предаване на данните на трето лице
Bosch Power Tools е възложил на външни доставчици на услуги задачи, като сервизиране на продажби и маркетинг, управление на договори, изпълнение на плащанията, програмиране, хостинг на данните и услугите чрез горещата линия. Bosch Power Tools е подбрал много внимателно тези доставчици на услуги и ги контролира редовно, особено внимателното обработването и гарантиране на съхраняваните при тях данни. Всички доставчици на услуги са задължени от Bosch Power Tools да се отнасят поверително и да спазват законовите ограничения.


Използване на „бисквитки‟
5.1 Обща част

„Бисквитките‟ са малки текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър. С помощта на тези файлове може да се проследи, дали Вашето крайно устройство вече се е свързвало с нашите страници. Избирането на „бисквитките‟ ни дава възможност да организираме за Вас съответно нашите интернет страници и да улесним използването им от Вас.

5.2 Bosch Power Tools „бисквитки‟

Bosch Power Tools „бисквитки‟ Bosch Power Tools използва „бисквитки‟ и активни компоненти (напр. JavaScript), за да може да проследи предпочитанията на посетителите и да организира съответно оптимално уебсайтовете.

5.3 „Бисквитки‟ на трети доставчици

На някои Bosch Power Tools интернет страници са включени съдържания и услуги от други доставчици (напр. YouTube, Facebook, Twitter), които от своя страна могат да използват „бисквитки‟ и активни компоненти. Bosch Power Tools не може да влияе на обработването на лични данни от тези доставчици.

5.4 Изключване или изтриване на „бисквитки‟

Когато посетите нашите интернет страници ще бъдете запитани в Cookie-Layer Pop Up (изскачащ прозорец за „бисквитки‟ ), дали допускате "бисквитките", които се поставят на нашата страница или бихте искали да ги изключите в настройките.

Ако решите, да не допускате "бисквитките", тогава във Вашия браузър се поставя една "бисквитка" Opt-Out. Тази „бисквитка‟ служи само за класиране на Вашето възражение. Изключването на "бисквитките" може естествено да доведе дотам, че отделни функции на нашите интернет страници няма да са повече на Ваше разположение. Моля обърнете внимание, че по технически причини една „бисквитка‟ Opt-Out може да се използва само за браузъра, от който е поставена. Когато изтривате „бисквитките‟ или използвате друг браузър, респ. друго крайно устройство,трябва отново да поставите Opt-Out .

Необхванати от възможността на настройките обаче са онези „бисквитки‟, които по време на Вашето посещение на интернет страници на трети лица са поставени от други доставчици.

През Вашия браузър обаче можете да изтривате всички „бисквитки‟ по всяко време. За тази цел моля да се информирате за помощните функции на Вашия браузър. Но естествено и това може да доведе дотам, отделни функции да не са повече на Ваше разположение.

Освен това за следния уебсайт съществува възможност, използването на „бисквитки‟ да се управлява и деактивира от трети доставчици:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

Този уебсайт не се администрира от нас, така че ние не отговаряме и не оказваме влияние върху съдържанията и наличността.


Използване на Retargeting-Tools (инструменти за пренасочване)
6.1 За оптимизиране на нашия онлайн маркетинг използваме технологии за пренасочване. С тях предлагането на интернет трябва да се организира по-интересно и да се съобразява с Вашите потребности.

6.2 Чрез използването на „бисквитки‟, в които се залага Вашият интерес към нашите продукти и услуги, както чрез анализа на Вашето поведение при използване можем да Ви обслужваме с персонализирана и отнасяща се до Вашия интерес реклама на уебсайтовете на нашите партньори за пренасочване като Google AdWords. Това се извършва анонимно, така че чрез пренасочването не можете да бъдете идентифицирани.

6.3 Ако не искате Bosch Power Tools и партньорите за пренасочване да използват съответните „бисквитки‟ за пренасочване, тогава процедирайте съгласно точка 5.4.


Използване на Conversion Tracking (проследяване на реализациите)
7.1 За да оформим нашето онлайн предложение възможно най-атрактивно за нашите потребители, използваме така нареченото проследяване на реализациите.

7.2 Нашите Conversion Tracking партньори като Google AdWords поставят при тази услуга за анализ една „бисквитка‟на Вашия компютър („Conversion Cookie“), ако чрез показване на съответния партньор сте достигнали до нашия уебсайт. След 30 дни тези „бисквитки‟ губят валидността си. Ако посетите определени наши страници и ако срокът на „бисквитката‟ още не е изтекъл, ние и съответният Conversion Tracking партньор можем да разпознаем, че някой е кликнал върху показването и така е бил препратен до нашата страница. „Бисквитките‟ не могат допълнително да се проследяват чрез нашия уебсайт. Набавените информации с помощта на Conversion „бисквитки‟ служат за изготвяне на статистики на реализациите и научаване на общия брой на потребителите, които са кликнали върху съответното показване и са били препратени до страница, снабдена с Conversion-Tracking-Tag.

Това се извършва анонимизирано, така че чрез Conversion Tracking не можете да бъдете идентифицирани.

7.3 Ако не искате Bosch Power Tools и Conversion Tracking партньори да използват съответните Conversion „бисквитки‟, тогава процедирайте съгласно точка 5.4.


Използване на инструменти за анализ
8.1 За интернет страниците Bosch Power Tools провежда измервания на посещенията с инструменти за уеб анализ като WebTrends.

8.2 При избора на инструментите за анализ обръщаме внимание на това, че тези данни за посещения се регистрират само анонимизирано, така че не може да се създаде връзка към потребител. По-конкретно това става чрез анонимизиране на IP адреса. За измерването се използват „бисквитки‟, за да се извърши анализът на ползването на уебсайта. По този начин Bosch Power Tools може да подобри качеството на данните. Получените информации относно ползването на интернет страниците се предават на сървъра за статистика (wts.bosch.com), който се администрира от Bosch Power Tools в Германия. Достъп до тези анонимизирани данни получават само упълномощени лица.

8.3 Ако не желаете да се използват „бисквитки‟ за анализ, процедирайте съгласно точка 5.4.


Използване на Social Plugins (приставки за социални мрежи)
9.1 Bosch Power Tools използва на своите уебсайтове и мобилни приложения така наречените Social Plugins на социалните мрежи като Facebook, Twitter и Google+. Във връзка с това става въпрос за превключващи бутони като Facebook бутон „Харесва ми‟.

9.2 С така наречения „метод с 2 клика‟ ние Ви предпазваме от това, Вашето посещение на нашите уебсайтове да се регистрира и оценява от доставчици на социални мрежи. Когато извикате една от нашите интернет страници, която съдържа такива приставки, те първоначално са деактивирани. Едва когато кликнете върху предоставения бутон, приставките се активират. С това активиране Вие изграждате връзката към конкретната социална мрежа и заявявате Вашето съгласие за предаване на Вашите данни. Когато задействате конкретния бутон, съответната информация се предава от Вашия браузър директно на конкретната социална мрежа и там се запаметява. Ако искате да приключите предаването, трябва отново да деактивирате приставката.

9.3 Ако сте влезли в социална мрежа, тя може да причисли Вашето посещение към Вашия акаунт там. Ако не искате въпросната социална мрежа да свърже събраните при Вашето посещение данни с Вашите запаметени данни като член, Вие трябва преди активирането на бутона на приставката на социалната мрежа да излезете от конкретната мрежа.

9.4 Цел и обем на събирането, по-нататъшното обработване и използване на данните от социалната мрежа, както и Вашите права в тази връзка и възможности за настройване за защита на Вашия личен живот моля вижте в информацията за защита на личните данни на конкретната социална мрежа.


Използване на регистрационните услуги
10.1 Предлагаме Ви възможността да се регистрирате на нашите уебсайтове и мобилни приложения с така наречените профили от социалните мрежи като Facebook-Connect.

10.2 За регистрирането ще бъдете препратени на страницата на конкретната социална мрежа, където ще можете да се регистрирате с Вашите данни оттам. Последицата от това е, че Вашият акаунт на конкретната мрежа се свързва с нашата услуга. При това в случай на Ваше съгласие информациите на Вашия обществен профил там, Вашия E-Mail адрес и идентификационните номера на Вашите приятели в мрежата се предават на нас от съответната социална мрежа.

Обратно използваната за регистрирането социална мрежа получава Вашия статус на влизанията, информации от браузъра и Вашия IP адрес, ако при посещението на нашата интернет страница сте дали декларация с Вашето съгласие за това.

10.3 Ако не искате да се извършва предаване на данни между нас и социалните мрежи, тогава не се регистрирайте чрез социалните регистрационни услуги, а вместо това използвайте нашите собствени регистрационни услуги.


Реклама
11.1 Съгласие и оттегляне на съгласието

Ако ни предоставите лични данни, ние ги използваме, за да можем да Ви информираме за нашите продукти и услуги и да Ви анкетираме при необходимост за тях, ако Вие изрично сте заявили Вашето съгласие за използване на Вашите лични данни за рекламни цели. В случай, че за анкетирането ние обслужваме институт за проучване на пазара, той работи само по поръчка и съгласно нарежданията на Bosch Power Tools.

Ако Вие сте ни дали Вашето съгласие за рекламно използване, обаче не искате в бъдеще да получавате повече реклами от Bosch Power Tools, тогава можете по всяко време да оттеглите съгласието си за бъдещето. Тогава Вашите данни съответно се изтриват или се блокират, ако те все още са необходими за фактуриране и осчетоводяване.

11.2 Бюлетин

На нашите уебсайтове и приложения можете евентуално да се абонирате за бюлетин. За целта използваме така наречения метод Double Opt In, според който ще Ви изпращаме едва тогава бюлетин по E-Mail, мобилни осведомителни услуги (като напр. WhatsApp), SMS или Push-известие, ако Вие преди това изрично сте потвърдили чрез кликване на линк в съобщение за активирането на услугата бюлетин. Ако по-късно вземете решение срещу получаването на бюлетини, можете по всяко време да приключите абонамента като оттеглите Вашето съгласие. Оттеглянето на съгласието за E-Mail бюлетина се извършва чрез отпечатания в бюлетина линк, чрез E-Mail до сервизните агенти или в настройките за управление на конкретния уебсайт. За мобилния бюлетин оттеглянето се извършва чрез изпращане на съобщението „Stopp (Стоп)“ до съответния разпределител.

11.3 Игри с награди

Ако участвате в игра с награди на Bosch Power Tools, тогава ние използваме Вашите данни за уведомяване за наградата и за целта на рекламата за нашите продукти, ако Вие сте дали съгласието си за това. Информация за игрите с награди в подробности ще намерите в съответните условия за участие.


Bosch Power Tools общности
12.1 Предлагаме Ви възможността да станете член на една от нашите Bosch Power Tools общности (като на Bob Community, 1-2-do-Community или Dremel форума на домашните майстори). Там можете да се регистрирате, да приложите потребителски профил и да общувате с други членове. Вашите генерирани данни там ще използваме само в рамките на дадената от Вас там декларация за съгласие за съответните цели на маркетинга, проучването на пазара и на обслужването.

12.2 Чрез маска за въвеждане в конкретната общност имате възможност да изберете, дали отделни информации от Вашия потребителски профил трябва да се публикуват за всички членове на общността или само за Вашите приятели в общността или да останат лични. Всички други данни, които генерирате в общностите, напр. като помествате коментари или снимки, стават автоматично обществено достъпни и се свързват с Вашия потребителски профил.


Online-Shops проверка на платежоспособността
Online-Shops проверка на платежоспособността За да предотвратим проблеми със системата за разплащане, ние извършваме проверка на платежоспособността. Това сме възложили на доставчика на платежни услуги

Adyen BV
Simon Carmiggeltstraat 6-50
1011 DJ Amsterdam
Нидерланидя

На базата на математико-статистически методи посоченият доставчик на услуги прави съответна оценка и в рамките на законово разрешените информации ни информира за вероятността на неплащане. Ако изберете възможността за плащане „Закупуване срещу фактура“ за оценката се включват Вашите адресни данни. На всеки клиент се предлагат еднакви начини на плащане, оценката се извършва едва след като сте изпратили Вашата поръчка. Ако не сте съгласни с резултата относно вероятността за неплащане, можете да ни съобщите това писмено, за да преразгледаме отново нашето решение. При това имате право на информация за важните съображения за решението спрямо посочения доставчик на услугата.


Мобилни приложения
14.1 Използване на нашите мобилни приложения

Наред с нашето онлайн предложение Ви предлагаме и мобилни приложения, които можете да изтеглите на Вашето мобилно крайно устройство. При това Ви се полагат също и описаните тук права. Освен събраните данни на нашите уебсайтове събираме на нашите мобилни приложения други лични данни, които специфично се получават в резултат от използването на мобилно крайно устройство. Това обаче се случва само, когато за тази цел Вие сте заявили Вашето съгласие.

14.2 Събиране на Вашите данни за местонахождение

Нашето предложение обхваща и така наречените услуги базирани на местоположението, с които Ви предлагаме специални предложения, които са съобразени с Вашето конкретно местоположение. За да можем да Ви предложим тези функции на приложението, събираме Вашите данни за местонахождение чрез GPS и Вашия IP адрес, когато дадете съгласие за това. Тази функция в настройките на съответното приложение или на Вашата операционна система може да разрешите или отмените по всяко време.

14.3 Събиране на Advertising Identifier/Advertising ID

За целите на рекламата използваме в случай на съгласие от Ваша страна за iOS така наречения „Advertising Identifier“ (IDFA) рекламен индентификатор, а за Android така наречения Advertising ID. Това са уникални, обаче неперсонализирани и недългосрочни идентификационни номера за определено крайно устройство, каквито се предоставят от iOS или Android. Тези събрани данни не се свързват с други свързани с устройството информации. Ние използваме идентификационните номера, за да можем да Ви предоставим персонализирана реклама и да анализираме Вашето използване. Ако в iOS настройките под „Защита на данните“ – „Реклама“ активирате опцията „без Ad-Tracking“, респ. изберете на Android под „Google настройки“ – „Реклама“ опцията „Деактивиране на отнасяща се до интереса реклама“, ние можем да предприемем само следните мерки: измерване на Вашите интерактивни действия с банери чрез броене на броя показвания на банер без кликване върху него („frequency capping“), брой кликвания, констатация за уникално използване („unique user“), както и предпазни мерки, борба срещу измамите и отстраняване на грешки. В настройките на устройствата Вие можете по всяко време да изтриете IDFA, респ. Advertising ID („Ad-ID нулиране“), след това се генерира нов идентификационен номер, който не се свързва със събраните по-рано данни. Обръщаме Ви внимание на това, че евентуално Вие няма да можете да ползвате всички функции на нашето приложение, когато ограничавате използването на посочения идентификационен номер.

14.4 Предаване на данни на App Store

Без събиране на данни от наша страна и извън нашата отговорност е предаването на данни като потребителско име, E-Mail адрес и индивидуален идентификационен номер на устройството на App Store при изтегляне на конкретното приложение. Ние не упражняваме контрол върху това събиране на данни.


Използване на външни линкове
Bosch Power Tools интернет страниците могат да съдържат линкове към интернет страници на трети лица − несвързани с нас доставчици. След кликване върху линка ние вече нямаме влияние върху събирането, обработването и използването на възможни с кликването на линка предадени на трети лица лични данни (като например IP адрес или URL на сайта, на който се намира линкът), тъй като поведението на трети лица естествено не се подчинява на нашия контрол. За обработването на такива лични данни от трети лица Bosch Power Tools не носи отговорност.


Сигурност
16.1 Нашите сътрудници и упълномощените от Bosch Power Tools доставчици на услуги са задължени по отношение на поверителността и спазването на разпоредбите на Федералния закон за защита на личните данни.

16.2 Bosch Power Tools взема всички необходими технически и организационни мерки по смисъла на Федералния закон за защита на личните данни, за да защити Вашите управлявани от нас данни от манипулация, загуба, унищожение или срещу достъп на неупълномощени лица или неупълномощено огласяване. Нашите мерки за сигурност непрекъснато се подобряват в съответствие с технологичното развитие.


Информация и коригиране
Потребителите имат право, по всяко време да изискват информация относно запаметените за тях лични данни. Освен това потребителите могат по всяко време да изискват данните им да се коригират.


Оттегляне и изтриване
18.1 Освен това по всяко време можете да оттеглите Вашето съгласие за събиране, обработване и използването на Вашите лични данни в бъдеще.

18.2 Изтриването на личните данни се извършва, когато оттеглите съгласието си за запаметяване, когато известността на личните данни повече не е необходима за изпълнение на преследваната със запаметяването цел или когато запаметяването не е разрешено от други законови съображения.

18.3 Данни, които са необходими за целите на фактуриране и осчетоводяване, или се подчиняват на законовото задължение за съхранение, остават незасегнати. Когато не е необходим достъп, тези данни се блокират.


 Контакт
За сведение, коригиране, предложения и оплаквания относно обработването на Вашите лични данни, както и за оттегляне на Вашето съгласие, можете да се обърнете към нашия упълномощен сътрудник за защита на личните данни в концерна.

Herr (Господин)
Matthias Goebel (Матиас Гьобел)
Konzernbeauftragter für den Datenschutz (Пълномощник на концерна за защитата на личните данни)
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP) (сигурност на информацията и защита на данните на Bosch Групата (C/ISP))
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 20
70173 Stuttgart

E-Mail адрес:PT.DSO@BOSCH.COM