Uzņēmējdarbības vadība

Henning von Boxberg, PT/P

No 2013. gada Henning von Boxberg ir Bosch elektroinstrumentu nozares valdes priekšsēdētājs.

Viņš atbild par mārketingu, realizāciju, stratēģiju, darījumu attīstību, sakariem, izstrādnēm, profesionālajiem, amatieru un dārza instrumentiem, kā arī par elektroinstrumentu servisu.

Vairāk par Henning von Boxberg personu
Christof Ziegler, PT/EC

No 2012. gada Christof Ziegler ir Bosch elektroinstrumentu nozares valdes loceklis un atbild par tirdzniecības jautājumiem un iekšējo koordināciju, kā arī par piederumiem un mērīšanas tehniku.

Vairāk par Christof Ziegler personu
José Mauro Pelosi, PT/EM

No 2013. gada José Mauro Pelosi ir Bosch elektroinstrumentu nozares valdes loceklis un atbild par izgatavošanu un loģistiku.

Vairāk par José Mauro Pelosi personu
Henk Becker, PT/EE

No 2013. gada Henk Becker ir Bosch elektroinstrumentu nozares valdes loceklis un atbild par inženierizstrādnēm, profesionālajiem elektroinstrumentiem un mērīšanas tehniku.

Vairāk par Henk Becker personu
Uz lappuses sākumu

Izlaides ziņas | Tiesiskie norādījumi

© Robert Bosch GmbH