Kolofon


Ansvarlig for nettsidene til Robert Bosch AS

Navn og adresse
Robert Bosch AS
Berghagan 1, PO Box 350
1402 Ski

Adm.direktør
Thore Pedersen

Telefonnummer
+47 64 87 89 00

Registrert i
Foretaksregisteret i Brønnøysund

Organisasjons/MVA nummer
910 749 854


Juridiske rettighetsforhold for Robert Bosch AS (Bosch)

© Copyright

Alle rettigheter tilhører Robert Bosch AS. Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videomateriale, samt enhver sammenstilling av ovennevnte på Boschs nettsider er opphavsrettslig beskyttet materiale og/eller beskyttet på annen kommersiell måte. Innholdet på disse nettsidene kan ikke, i næringsøyemed, kopieres, spres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart. Enkelte Bosch nettsider inneholder også bilder hvis rettigheter tilhører tredjepart.

Varemerker

Robert Bosch GmbH har full opphavs- og eiendomsrett samt alle andre rettigheter til alle varemerker, logoer, figurmerker, ordmerker samt designelementer som benyttes på våre nettsider.

Lisens merknad

Dette nettstedet, eller bruken av dette nettstedet, gir ingen lisens eller samtykke til bruk av det beskyttede materiale som tilhører Bosch-konsernet eller tredjepart.

Online dispute resolution (ODR)

Informasjon om online-tvisteløsning: Den europeiske kommisjonen tilbyr en plattform for online-tvisteløsning (OS). Denne plattformen skal fungere som et startpunkt for utenomrettslig tvisteløsning med tilknytning til tvister i forbindelse med kontraktsforpliktelser av online salgskontrakter og online tjenestekontrakter.

Plattformen kan nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi forplikter oss ikke til utenrettslige saksavgjørelser i voldgiftsorganer for forbrukersaker.