Dấu


Chịu trách nhiệm về các trang Internet

Tên và địa chỉ
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Giám đốc điều hành
Henning von Boxberg, Henk Becker, Christof Ziegler

Liên hệ với Bosch
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

Đăng ký
Tòa án đăng ký: Tòa án địa phương Stuttgart HRB 756628

Số thuế giá trị gia tăng
DE811128452


Thông tin pháp lý của tập đoàn Bosch (Bosch)

© Copyright

Bảo lưu tất cả các quyền. Văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, hoạt ảnh và video cũng như sự bố trí của nó trên các trang web của Bosch được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật bảo vệ khác. Nội dung của trang web này khôg được sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc giao cho bên thứ ba. Một số trang web của Bosch cũng chứa các hình ảnh có bản quyền của bên thứ ba.


Mục lục nhãn hiệu

Trừ khi được quy định khác, tất cả các mục lục nhãn hiệu trên các trang web của Bosch được bảo vệ theo luật thương hiệu. Điều này đặc biệt áp dụng đối với các nhãn hiệu Bosch, biển hiệu kiểu, các logo công ty và các biểu tượng. Các nhãn hiệu và các yếu tố thiết kế được sử dụng trên các trang web của chúng tôi là tài sản trí tuệ của Bosch.


Danh sách bảo hành

Trang web này đã được tạo ra với sự chăm chút tối đa. Tuy nhiên, không đảm bảo về tính chính xác và không lỗi của các thông tin được bao gồm. Bất kỳ trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng trang web này sẽ bị loại trừ, trừ khi chúng dựa trên ý định hoặc sự cẩu thả của Bosch.


Danh sách giấy phép

Tài sản trí tuệ như bằng sáng chế, các nhãn hiệu và bản quyền trên trang web của Bosch sẽ được bảo vệ. Không cấp giấy phép sử dụng tài sản trí tuệ của các công ty thuộc Tập đoàn Bosch (Bosch) hoặc của các bên thứ ba qua trang web này.


Thông tin về giải quyết tranh chấp trực tuyến

Ủy ban châu Âu cung cấp một diễn đàn về giải quyết tranh chấp trực tuyến (OS). Diễn đàn này dùng làm điểm liên hệ để giải quyết các tranh chấp ngoại tụng, mà liên quan đến nghĩa vụ hợp đồng của các hợp đồng bán hàng trực tuyến và các hợp đồng dịch vụ trực tuyến.

Có thể truy cập diễn đàn tại http://ec.europa.eu/consumers/odr/.