Utgivarinfo


Ansvarig för webbsidorna

Namn och adress
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Ledningen
Henning von Boxberg, Henk Becker, Christof Ziegler

Din Bosch-kontakt
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

Registeruppgifter
Lokal domstol: Amtsgericht Stuttgart HRB 756628

Momsregistreringsnummer
DE811128452


Juridiska uppgifter för Bosch-gruppen (Bosch)

© Copyright

Alla rättigheter förbehålls. Text, bilder, grafik, ljud, animeringar och videor samt deras publicering på webbsidor tillhörande Bosch är skyddade upphovsrättsligt och immaterialrättsligt. Innehållet på dessa webbsidor får inte kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiellt bruk. Vissa webbsidor tillhörande Bosch innehåller dessutom bilder vars upphovsrätt tillhör tredje part.


Immateriella rättigheter

Om inget annat anges, så är samtliga varumärken på webbsidorna varumärkesskyddade. Det gäller framförallt Bosch-koncernens märken, märkskyltar, företagsloggor och -emblem. Märken och designobjekt som används på våra webbsidor är immateriell egendom tillhörande Bosch.


Ansvarsbegränsning

Denna webbsida har sammanställts med största möjliga omsorg. Trots detta kan felfrihet och korrekthet hos informationen inte garanteras. Robert Bosch GmbH tar inget ansvar för direkta eller indirekta skador som kan uppstå på grund av användning av denna webbsida, såvida de inte beror på försåt eller grov försumlighet från Bosch.


Licensinformation

Allt immaterialrättsligt innehåll på webbsidorna, som patent, varumärken och upphovsrätter, är skyddat. Användning av denna webbsida innebär ingen licens för användning av immaterialrättsligt material från företagen inom Bosch-gruppen (Bosch) eller tredje part.


Information om tvistlösning online

Europaparlamentet och rådet har sammanställt en förordning om tvistlösning online (OJ). Denna förordning fungerar som grundlag för tvistlösning vid tvister som gäller avtalsförpliktelser i online-köpvillkor och online-serviceavtal.

Förordningen kan hämtas på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi ingår inga utomrättsliga förlikningar via alternativa tvistlösningsorgan för konsumenter.