Impresum


Odgovorni za internet stranice

Ime i adresa
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Direktori
Hening fon Boksberg, Henk Beker, Kristof Cigler

Kontakt informacije kompanije Bosch
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

Upisi u registar
Registarski sud: Amtsgericht Stuttgart HRB 756628

Poreski identifikacioni broj
DE811128452


Pravne napomene Bosch grupe (Bosch)

© Copyright

Sva prava zadržana. Tekst, slike, grafike, ton, animacije i video-snimci kao i njihov raspored na internet stranicama kompanije Bosch podležu zaštiti autorskih prava i drugih povezanih zakona. Sadržaj ove internet stranice ne sme da se kopira, deli, menja ili daje na raspolaganje trećim licima u komercijalne svrhe. Neke internet stranice kompanije Bosch sadrže i slike koje podležu autorskom pravu trećih lica.


Informacije o trgovačkim markama

Ukoliko nije drugačije navedeno, svi su znakovi trgovačkih marki na internet stranicama kompanije Bosch pravno zaštićeni. To važi naročito za Bosch marke, znakove, poslovne logotipe i ambleme. Marke i elementi dizajna koji se koriste na našim stranicama predstavljaju intelektualnu svojinu kompanije Bosch.


Informacije o garanciji

Ova internet stranica sastavljena je uz najveću moguću pažnju. Usprkos tome, ne može da se garantuje nepostojanje grešaka, kao i tačnost sadržanih informacija. Isključuje se bilo koja odgovornost za štete nastale direktno ili indirektno korišćenjem ove internet stranice, ukoliko nisu zasnovane na nameri ili grubom nemaru kompanije Bosch.


Informacije o licenci

Zaštićena je intelektualna svojina sadržana na internet stranici kompanije Bosch kao što su patenti, trgovačke marke i autorska prava. Korišćenjem ove internet stranice ne odobrava se licenca za upotrebu intelektualne svojine Bosch grupe (Bosch) ili trećih strana.


Informacije o rešavanju sporova putem interneta

Evropska komisija stavlja na raspolaganje platformu za rešavanje sporova putem interneta. Ova platforma treba da posluži kao polazište za vansudsko rešavanje sporova koji se odnose na ugovorne obaveze koje proizlaze iz ugovora o kupovini i o uslugama na internetu.

Platforma je dostupna na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/.