Odtis


Odgovornost za spletne strani

Ime in naslov
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Direktorji
Henning von Boxberg, Henk Becker, Christof Ziegler

Vaš stik s podjetjem Bosch
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

Registracijski vnosi
Sodni register: Okrajno sodišče v Stuttgartu HRB 756628

Identifikacijska številka za DDV
DE811128452


Pravna opozorila skupine Bosch (Bosch)

© Copyright

Vse pravice pridržane. Za besedila, slike, grafike, zvoke, animacije, videoposnetke in tudi njihovo razporeditev na Boschevih spletnih straneh velja zaščita avtorskih pravic in ostali zakoni o varovanju. Kopiranje, razmnoževanje, spreminjanje vsebine spletnih strani v komercialne namene ali posredovanje tretjim osebam je prepovedano. Nekatere spletne strani Bosch vsebujejo tudi slike, ki so podvržene avtorskim pravicam tretjih oseb.


Informacije o blagovnih znamkah

Če ni navedeno drugače, so vse zaščitene znamke na Boschevih spletnih straneh avtorsko zaščitene. To velja še posebej za znamke Bosch, tablice s podatki, logotipe podjetja in embleme. Znamke in oblikovni elementi, uporabljeni na naših straneh, so intelektualna lastnina podjetja Bosch.


Informacije o garanciji

Ta spletna stran je bila sestavljena z največjo mero skrbnosti. Kljub temu pa ne moremo jamčiti za napake in točnost vsebovanih podatkov. Za škodo, ki neposredno ali posredno izvira iz uporabe teh spletnih strani, če ta ni bila storjena s strani podjetja Bosch namerno ali ni posledica njegove hude malomarnosti, ne odgovarjamo.


Informacije o licenci

Intelektualna lastnina, patenti, znamke in avtorske pravice na teh spletnih straneh so zaščiteni. S to spletno stranjo skupina Bosch tretjim osebam ne dodeljuje licence za uporabo njihove intelektualne lastnine.


Informacije o spletnem reševanju sporov

Evropska komisija daje na voljo platformo za spletno reševanje sporov. Ta platforma lahko služi kot sredstvo za zunajsodno reševanje sporov, ki zadevajo pogodbene obveznosti v okviru spletnih kupoprodajnih pogodb in spletnih storitvenih pogodb.

Platforma je dosegljiva na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ne sodelujemo v izvensodnih poravnavah pred razsodiščem za reševanje potrošniških sporov.