Imprima


Responsabil pagini de internet

Nume şi adresă
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Directori generali
Henning von Boxberg, Henk Becker, Christof Ziegler

Contactul dumneavoastră la Bosch
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

Înregistrare
Tribunal de înregistrare: judecătoria din Stuttgart HRB 756628

Număr de identificare fiscală
DE811128452


Menţiuni legale ale grupului Bosch (Bosch)

© Copyright

Toate drepturile rezervate. Textul, imaginile, graficele, sunetul, animaţiile şi înregistrările video, cât şi aranjamentul lor pe site-urile web Bosch sunt protejate de legislaţia privind dreptul de autor, cât şi de alte legi privind protejarea mărcilor înregistrate. Nu este permisă copierea, difuzarea, modificarea sau punerea la dispoziţia terţilor a conţinutului acestor site-uri web. Unele site-uri web Bosch conţin, de asemenea, imagini care sunt protejate de drepturile de autor ale unor terţi.


Informaţii privind mărcile comerciale

În măsura în care nu se stipulează altfel, toate mărcile de pe site-urile web sunt protejate conform legislaţiei privind mărcile înregistrate. Acest lucru este valabil în special pentru mărcile, plăcuţele indicatoare ale tipurilor, logo-urile de firmă şi emblemele Bosch. Măricile şi elementele de design utilizate pe paginile noastre sunt proprietate intelectuală a lui Bosch.


Informaţii privind garanţia

Acest site web a fost elaborat cu deosebită grijă. Cu toate acestea, nu putem garanta acurateţea şi exactitatea informaţiilor conţinute. Ne declinăm orice răspundere privind pagubele provocate direct sau indirect de folosirea acestui site web, în măsura în care acestea nu se datorează unor acţiuni premeditate sau neglijenţei din partea firmei Bosch.


Informaţii privind licenţele

Proprietatea intelectuală conţinută de site-ul web Bosch, cum ar fi patente, mărci şi drepturi de autor, este protejată. Nu se acordă nicio licenţă de utilizare a proprietăţii intelectuale a firmei Bosch sau a unor terţi prin intermediul acestui site web.


Informaţii privind soluţionarea online a litigiilor

Comisia Europeană pune la dispoziţie o platformă pentru soluţionarea online a litigiilor (OS). Această platformă trebuie să servească drept punct de contact pentru soluţionarea amiabilă a litigiilor legate de obligaţiile contractuale menţionate în contractele de vânzare-cumpărare online sau în contractele de prestări servicii online.

Platforma poate fi accesată la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nu încheiem tranzacţii extrajudiciare în faţa organelor de arbitraj pentru consumatori.