Impressum


Verantwoordelijk voor de internetpagina's

Naam en adres
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Directie
Henning von Boxberg, Henk Becker, Christof Ziegler

Uw contact met Bosch
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

Inschrijving in handelsregister
Kantongerecht voor registers: Amtsgericht Stuttgart HRB 756628

BTW-nummer
DE811128452


Juridische aanwijzingen van de Bosch Groep (Bosch)

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafieken, geluid, animaties en video's alsook de plaatsing ervan op Bosch websites vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk gemaakt worden. Enkele Bosch websites bevatten bovendien afbeeldingen die onder het copyright van derden vallen.

Merkinformatie

Indien niet anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op Bosch websites merkrechtelijk beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor Bosch-merken, -typeplaatjes, bedrijfslogo's en emblemen. De op onze internetpagina's gebruikte merken en vormgevingselementen zijn geestelijk eigendom van Bosch.

Garantie-informatie

Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan de foutloosheid en nauwkeurigheid van de beschikbare informatie niet garandeerd worden. Elke aansprakelijk voor schade die direct of indirect uit het gebruik van deze website ontstaat, is uitgesloten, voor zover die niet te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Bosch.

Licentie-informatie

Het op de Bosch website rustende geestelijke eigendom zoals octrooien, merken en auteursrechten is beschermd. Door deze website wordt geen licentie voor het gebruik van het geestelijke eigendom van bedrijven van de Bosch Groep (Bosch) of derden verleend.

Informatie over de online-geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting (ODR-platform) beschikbaar. Dit platform moet dienst doen als meldpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die betrekking hebben op contractuele verplichtingen van online-koopovereenkomsten en online-dienstenovereenkomsten.

Het platform is bereikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

We nemen geen deel aan buitengerechtelijke schikkingen bij arbitrage-instanties voor consumenten.