Izlaides ziņas


Atbildīgā persona par interneta vietnēm

Nosaukums un adrese
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Uzņēmuma vadība
Henning von Boxberg, Henk Becker, Christof Ziegler

Bosch kontaktinformācija
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

Reģistrācijas informācija
Reģistrācijas vieta: Amtsgericht Stuttgart HRB 756628

PVN maksātāja reģistrācijas numurs
DE811128452


Bosch Grupas (Bosch) tiesiskā informācija

© Autortiesības
Visas tiesības ir aizsargātas. Bosch tīmekļa vietnēs izvietotie teksta materiāli, attēli, grafiskie un audio materiāli, animācijas un video materiāli ir aizsargāti ar autortiesībām un citiem intelektuālo īpašumu aizsargājošiem tiesību aktiem. Šīs tīmekļa vietnes saturu nav atļauts kopēt, izplatīt, izmainīt vai darīt pieejamu trešajām pusēm komerciālos nolūkos. Dažās Bosch tīmekļa vietnēs ir izvietoti attēli, uz kuriem attiecas trešo pušu autortiesības.


Preču zīmes
Ja nav noteikts citādi, visas preču zīmes Bosch tīmekļa vietnēs ir aizsargātas ar preču zīmju tiesībām. Tas īpaši attiecas uz Bosch zīmoliem, apzīmējumiem, firmas logotipiem un emblēmām. Mūsu vietnēs izmantotās preču zīmes un dizaina elementi ir Bosch intelektuālais īpašums.


Garantija
Šī tīmekļa vietne ir veidota ar vislielāko iespējamo rūpību. Tomēr arī tas nevar garantēt vietnē sniegtās informācijas pareizību un precizitāti. Šī iemesla dēļ mēs atsakāmies no jebkādas atbildības par zaudējumiem, kas tieši vai netieši ir radušies, izmantojot šo tīmekļa vietni, ja vien šie zaudējumi nav uzņēmuma Bosch tīšs nolūks vai rupja nolaidība.


Licence
Šajā Bosch tīmekļa vietnē iekļautais intelektuālais īpašums, piemēram, patenti, preču zīmes un autortiesības, ir aizsargāts. Šī tīmekļa vietne nedod nekādu licenci Bosch grupas uzņēmumu vai trešo pušu intelektuālā īpašuma izmantošanai.


Informācija par strīdu šķiršanu tiešsaistē
Eiropas Komisija nodrošina platformu strīdu šķiršanai tiešsaistē. Šī platforma ir sākuma punkts tādu strīdu ārpustiesas izšķiršanai, kas attiecas uz līgumsaistībām, kuru pamatā ir tiešsaistē noslēgti pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas līgumi.

Šī platforma ir pieejama vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mēs neiesaistāmies patērētāju strīdu izšķiršanā ārpustiesas kārtībā.