Julkaisutiedot


Internetsivuista vastaa

Nimi ja osoite
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Yritysjohto
Henning von Boxberg, Henk Becker, Christof Ziegler

Boschin yhteystiedot
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

Rekisteröinnit
Rekisterioikeus: Amtsgericht Stuttgart HRB 756628

Arvonlisäverotunniste
DE811128452


Bosch-yhtymän (Bosch) oikeudelliset huomautukset

© Copyright

Kaikki oikeudet pidätetään. Teksti, kuvat, grafiikat, ääni, animaatiot ja videot sekä niiden asettelu Bosch-verkkosivustoilla ovat tekijänoikeussuojan alaisia sekä suojattu muilla soveltuvilla lailla. Näiden verkkosivustojen sisältöä ei saa kopioida, levittää, muuttaa tai kaupallisessa tarkoituksessa saattaa kolmansien osapuolien saataville. Jotkut Bosch-verkkosivut sisältävät lisäksi kuvia, jotka ovat kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien suojaamia.


Tavaramerkit

Ellei muuta ilmoiteta, kaikki Bosch-verkkosivuilla esiintyvät tavaramerkit on suojattu tavaramerkeillä. Tämä koskee erityisesti Bosch-tavaramerkkejä, tyyppikilpiä, yrityslogoja ja tunnuksia. Sivuillamme käytetty merkit ja muotoiluelementit ovat Boschin henkistä omaisuutta.


Vastuu sivuston sisällöstä

Tämä verkkosivusto on laadittu suurella huolella. Emme kuitenkaan voi taata sen sisältämien tietojen oikeellisuutta tai tarkkuutta. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti tämän verkkosivuston käytöstä, mikäli nämä eivät johdu Boschin tuottamuksesta tai törkeästä huolimattomuudesta.


Lupia koskevat tiedot

Tämän sivuston sisältämä henkinen omaisuus, kuten patentit, merkit ja tekijänoikeudet, on suojattua. Tällä sivustolla ei myönnetä oikeutta Bosch-yhtymän (Bosch) tai kolmansien osapuolien henkisen omaisuuden käyttöön.


Tietoa online-erimielisyyksien ratkaisemisesta

Euroopan komissio tarjoaa käyttöön alustan online-erimielisyyksien ratkaisemiseksi (OS). Tämän alustan on tarkoitus toimia lähtökohtana ratkaistaessa erimielisyyksiä, jotka koskevat online-kauppasopimuksia ja online-palvelusopimuksia ilman oikeuskäsittelyä.

Alusta on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Emme tee sopimuksia riita-asioissa, ennen kuin asia on käsitelty kuluttajariitalautakunnassa.