αποτύπωμα


Υπεύθυνος για τις ιστοσελίδες

Όνομα και διεύθυνση
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Διευθυντές
Henning von Boxberg, Henk Becker, Christof Ziegler

Στοιχεία επικοινωνίας με την Bosch
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

Καταχωρήσεις μητρώου
Αρμόδια δικαστική αρχή: Ειρηνοδικείο Στουτγάρδης HRB 756628

Αριθμός ταυτοποίησης φόρου κύκλου εργασιών
DE811128452


Νομικές Σημειώσεις του Ομίλου Bosch (Bosch)

© Copyright
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κείμενα, εικόνες, γραφικά, ηχητικά, κινούμενα σχέδια και βίντεο και η διάταξή τους στις ιστοσελίδες της Bosch υπόκεινται στη νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και σε άλλους προστατευτικούς νόμους. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η διάδοση, η τροποποίηση και η κοινοποίηση σε τρίτους του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων για εμπορικούς λόγους. Επίσης, κάποιες ιστοσελίδες της Bosch περιέχουν εικόνες που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων.


Εμπορικά σήματα
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. όλα τα εμπορικά σήματα στις ιστοσελίδες της Bosch προστατεύονται από το δίκαιο περί εμπορικών σημάτων. Αυτό ισχύει κυρίως για τα εμπορικά σήματα της Bosch, τις πινακίδες τύπου, τα λογότυπα και τα εμβλήματα. Τα εμπορικά σήματα και τα στοιχεία διαμόρφωσης περιεχομένου που χρησιμοποιούνται στις σελίδες μας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Bosch.


Εγγύηση
Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της Bosch.


Άδειες
Η πνευματική ιδιοκτησία που περιέχεται στην ιστοσελίδα της Bosch, όπως ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα, προστατεύτεται. Η ιστοσελίδα δεν χορηγεί άδεια για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων του Ομίλου Bosch (Bosch) ή τρίτων.


Online dispute resolution (ODR)
Πληροφορίες σχετικά με την online επίλυση διαφορών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μια πλατφόρμα για την online επίλυση διαφορών (ODR). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα εξυπηρετεί ως πρωταρχικός σύνδεσμος για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, που αφορούν σε συμβατικές υποχρεώσεις οnline συμβάσεων αγοράς και οnline συμβάσεων υπηρεσίας.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα στο http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Δεν εμπλεκόμαστε σε εξωδικαστικούς διακανονισμούς ενώπιον διαιτητικών οργάνων καταναλωτών.