Impresum


Za internetové stránky odpovídá

Název a adresa
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Jednatelé
Henning von Boxberg, Henk Becker, Christof Ziegler

Kontakt na firmu Bosch
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

Zápisy v rejstříku
Rejstříkový soud: okresní soud Stuttgart HRB 756628

DIČ
DE811128452


Právní upozornění skupiny Bosch (Bosch)

© Copyright

Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafiky, zvuk, animace a videosekvence a dále jejich uspořádání na webových stránkách Bosch jsou chráněny zákonem o autorských právech a dalšími ochrannými zákony. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupněn třetím osobám ke komerčním účelům. Některé webové stránky Bosch obsahují kromě toho obrázky, které podléhají autorským právům třetích osob.


Značky

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky na webových stránkách Bosch chráněny zákonem o ochranných známkách. Platí to zejména pro značky, typové štítky, firemní loga a symboly Bosch. Značky a tvůrčí prvky uvedené na našich stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti Bosch.


Záruky

Tyto webové stránky byly vytvořeny s maximální pečlivostí. Přesto nemůžeme zaručit absolutní bezchybnost a přesnost informací, které obsahují. Jakákoli odpovědnost za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo na základě použití těchto webových stránek, je vyloučená, pokud nebyly zaviněny úmyslně nebo hrubou nedbalostí firmy Bosch.


Licence

Duševní vlastnictví, které obsahují webové stránky Bosch, jako jsou patenty, známky a autorská práva, je chráněné. Tyto webové stránky neposkytují licenci pro používání duševního vlastnictví společností skupiny Bosch (Bosch) nebo třetích osob.


Informace o on-line řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro on-line řešení sporů (OS). Tato platforma má sloužit jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů, které se týkají smluvních závazků z on-line kupních smluv a on-line smluv o poskytování služeb.

Platforma je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nezapojujeme se do mimosoudních řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími subjekty.