Impressum


Verantwoordelijke voor de Internetpagina’s van Robert Bosch N.V.:

Naam en adres
Robert Bosch N.V.
Rue Henri-Joseph Genessestraat 1
1070 Brussel-Bruxelles

Leden van de Raad van Bestuur
Incoletti Patrick
Carrie Heiko

Telefoonnummer
+32 25 25 51 11

Emailadres
Info.Bosch@be.bosch.com

Vennootschapsnummer
Nummer RPM/RPR : 0420.377.016

BTW-nummer
BE 420.377.016


Juridische opmerkingen van de Bosch Groep (Bosch)

© Copyright
Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto's, afbeeldingen, geluid, animaties en video's en de opmaak daarvan op websites van Bosch worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Een aantal websites van Bosch bevatten tevens foto's die onder het copyright van derden vallen.


Merken
Voor zover niet anders is aangegeven, zijn alle merken op de websites van Bosch beschermd door het merkrecht. Dat geldt met name voor merken, typeplaatjes, bedrijfslogo's en emblemen van Bosch. De op onze pagina's gebruikte merken en vormgevingselementen zijn intellectueel eigendom van Robert Bosch GmbH, Duitsland.


Garantiebepalingen
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen we geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid en de juistheid van de verstrekte informatie. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website is uitgesloten voor zover deze niet het gevolg is van opzet of grove nalatigheid door Bosch.


Licentiebepalingen
Het op de website van Bosch aanwezige intellectuele eigendom zoals patenten, merken en eigendomsrechten is wettelijk beschermd. Deze website geeft geen licentie voor het gebruik van dit intellectuele eigendom van ondernemingen van Bosch of derden.


Online dispute resolution (ODR)
Informatie betreffende online-geschillenoplossing: de Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenoplossing (OS) ter beschikking. Dit platform moet als startpunt voor de buitengerechtelijke oplossing van geschillen dienen, die de contractuele verplichtingen van online-koopcontracten en online-dienstverleningscontracten betreffen.

Het platform is bereikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

We nemen geen deel aan buitengerechtelijke geschilbeslechting bij arbitrage-instanties voor consumenten.