Bosch - סט מקדחי יהלום לקידוח יבש Dry Speed

נתונים טכניים סט מקדחי יהלום לקידוח יבש Dry Speed
קוטר במ"מ Status אורך עבודה במ"מ

מספר קטלוגי

מארז, יח'

משלוח, יח'

מארז: תוכן המארז הנמכר של הפריט הקטלוגי ביחידות; משלוח: כמות הפריטים של כל מספר קטלוגי מוזמן

בחזרה לראש העמוד

זכויות יוצרים

© Robert Bosch GmbH