Διοίκηση της επιχείρησης

Henning von Boxberg, PT/P

Ο κος Henning von Boxberg είναι από το 2013 πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του τομέα δραστηριότητας Bosch Power Tools.

Είναι υπεύθυνος για Στρατηγική, Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Business Development ( Επιχειρηματική Ανάπτυξη), Επικοινωνία, Περιστροφικά εργαλεία, Skil και Εξαρτήματα.

Περισσότερα για τον Henning von Boxberg
Christof Ziegler, PT/EC

Ο κος Christof Ziegler είναι από το 2012 μέλος του διοικητικού συμβουλίου του τομέα Bosch Power Tools και αρμόδιος για Οικονομικά και Έλεγχο, Αγορές, Προσωπικό, IT και Supply Chain Management (Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού).

Περισσότερα για τον Christof Ziegler
Henk Becker, PT/EE

Ο κος Henk Becker είναι από το 2013 μέλος του διοικητικού συμβουλίου του τομέα Bosch Power Tools και αρμόδιος για Εξέλιξη, Κατασκευή, Ποιότητα, Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία για εκβιομηχανισμένες αγορές, Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία για αναδυόμενες αγορές, Σπίτι και Κήπος και Τεχνική μέτρησης.

Περισσότερα για τον Henk Becker
Στην αρχή της σελίδας

Αποτύπωμα | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

© Robert Bosch GmbH