סדרת היהלום החדשה
טיפים לעבודה נכונה


להבי יהלום לחיתוך מגוון חומרים

בחירת הדיסק המתאים

דרגת קשיחות המתכת שמחזיקה את היהלומים בסגמנט ואיכות היהלומים עצמם משפיעים על ייעוד הלהב וסוג החומרים המתאימים לחיתוך באמצעותה. חשוב לבחור את הדיסק הנכון לחומר אותו רוצים לחתוך

מהירות הכלי

כאשר מהירות סיבוב הדיסק יורדת, זה בדרך כלל מצביע על הפעלת לחץ עודף על הלהב. במקרי קיצון, הדבר מוביל לחימום יתר של הדיסק או במקרי קיצון להתכת הסגמנט. הקשבה ותשומת לב לצלילי החיתוך בזמן העבודה יוכלו לעזור לשמור על אורך חיי הלהבים

עומק החיתוך (חיתוך בשלבים

חיתוכים לא עמוקים יתרמו לשמירה על אורך חיי הלהב. חיתוך עמוק יוביל להארכת זמן העבודה, עומס יתר ולשחיקה מהירה יותר של הדיסק. כלל ברזל, מספר חיתוכים לא עמוקים(באותה נקודה) יהיו מהירים ואפקטיביים יותר מאשר חיתוך אחד ארוך ועמוק.

מידת העומס הרצויה

אין ללחוץ חזק מידי על הכלי. נסה להרגיש מה מידת הלחץ האופטימאלית- אין חכם כבעל הניסיון. בדרך כלל, משקל מכשיר החיתוך יספק את מידת הלחץ הרצוי על הלהב

קירור הלהב במהלך העבודה

יש לשמור על טמפרטורת הלהב ולהימנע מחימום יתר, בכדי לשמור על איכות ואורך חיי הלהב. במקרה של עבודה מאומצת לאורך זמן יש להפסיק מידי פעם את העבודה ולתת ללהב זמן להתקרר

השחזת הלהב

במידה ואיכות החיתוך נפגמת, ניתן להשחיזו ע"י חיתוך בחומרים שוחקים (לדוגמא; אבן חול)

שימוש נכון

בכדי להימנע מהפעלת לחץ עודף על הלהב ולקבלת מהירות חיתוך אופטימאלית, יש לעבוד בזווית ישרה ולחתוך בקווים ישרים ולא בעקומות. יש להניח את הדיסק במכשיר על פי הסימון שמופיע על גבי הדיסק. על כלי העבודה של Bosch מופיע ציור של חץ המראה את כיוון הסיבוב שלפיו יש למקם את הלהב.

בטיחות בעבודה

יש לחבוש משקפי מגן, כפפות ובגדי עבודה מתאימים. בנוסף, בעבודה עם הכלי, יש להשתמש במגן המתאים ובמערכת פינוי אבק במידה וקיימת

ראשי יהלום להשחזה

בחירת הראש המתאים

על דיסק ההשחזה מופעל לחץ חזק ומתמשך, לכן חשוב להתאים את הדיסק הנכון לסוג החומר אותו רוצים להשחיז

הפעלת לחץ על הכלי

כאשר עובדים במאוזן, המשקל המופעל ע"י הכלי הינו מספיק ואין צורך בלחץ נוסף. הפעלת הלחץ הנכון תורם להשחזה העצמית ומגן על סגמנט היהלום מחימום יתר. יש להפחית את מידת הלחץ המופעל כאשר מהירות סיבוב כלי העבודה פוחתת. פעולה זו תאפשר לסגמנט להתקרר ומהירות הסיבוב תחזור לרמתה האופטימאלית.

שימוש נכון בראש היהלום

בהשחזה, יש לעבוד עם כלי העבודה במעגלים קטנים בכדי לקבל אחידות ומבלי להשאיר סימנים על פני החומר

כוסות יהלום בקטרים 22-202 מ"מ לקידוח באמצעות מקדחת יהלום

קידוח יבש

יש להשתמש בצלב קידוח או במקדח מרכוז בעבודה עם כלי עבודה ידני. בקטרים גדולים יש להשתמש במתקן ייעודי ובמערכת פינוי אבק על מנת למנוע שיבושים והצטברות אבק בקדח.

קידוח רטוב או יבש

החומרים בהם ניתן לקדוח מתחלקים ל- 3 קבוצות:

1.
בחומרים קשים כגון בטון מזוין יש לבצע קידוח רטוב בלבד

2.
. בחומרים רכים ובינוניים ניתן לבצע קידוח יבש או רטוב. טכניקת הקידוח תלויה במספר תנאים: תנאי השטח(עבודת חוץ או שיפוץ פנים) ובסוג כלי העבודה שבשימוש(ציוד המתאים לקידוח רטוב או יבש). עומק הקידוח, מספר החורים וקוטר הקידוח גם כן משפיעים על צורת הקידוח שתיבחר.

3.
בחומרים רגישים למים כמו בטון או גבס יש לבצע קידוח יבש בלבד

מהירות עבודה מומלצת

יש להתחיל לקדוח במהירות נמוכה תוך הפעלת לחץ קל בלבד. התאם את אספקת המים למידת הקירור הרצוי- מים אפורים מהווים אינדיקציה לאספקת מים נכונה.

מהירות סיבוב כלי העבודה
ש לקדוח במהירויות המומלצות ע"י היצרן. במהירויות איטיות מידי, קצב הקידוח יהיה נמוך. במהירויות גבוהות מידי רמת שחיקת הסגמנט תהיה גבוהה וכך גם העומס על כלי העבודה

הפעלת הלחץ הרצוי:
יש להתאים את מידת הלחץ המופעל על הכלי לסוג החומר בו קודחים. התחל לקדוח לאט עד אשר מקדח היהלום ממורכז בבטחה בתוך המגרעת שנוצרה. הפסק או הפחת את הלחץ המופעל במפגש עם חומרים קשים (כגון ברזל) בכדי להימנע מחימום יתר. הפעלת לחץ גבוה מידי יכול להוביל לשחיקת הסגמנט ולעומס יתר על כלי העבודה

בטיחות בעבודה
קידוח בברזל מזוין יבוצע אך ורק באישור איש מקצוע מוסמך. יש לוודא שבנקודת הקידוח אין צינורות מים, גז או חשמל חי. בקידוח רטוב יש להשתמש בכלי עבודה עם מפסק זרם.

כוס היהלום אינה חותכת את החומר אלא מסתובבת על גבי המשטח
כוס היהלום אינה חותכת את החומר אלא מסתובבת על גבי המשטח

סיבה אפשרית ראשונה:
סגמנט היהלום שחוק או אינו מושחז דיו

פתרון:
השחז את סגמנט היהלום שעל הכוס באמצעות אבן השחזה

סיבה אפשרית נוספת:
שימוש לא נכון בכלי העבודה; הוא אינו מאובטח כראוי ולכן זז ממקומו

פתרון
בדוק את כלי העבודה וודא שהוא מאובטח כראוי

כוס היהלום אינה קודחת או שמהירות החדירה לחומר אינה מספקת
כוס היהלום אינה קודחת או שמהירות החדירה לחומר אינה מספקת

סיבה אפשרית:
סגמנט היהלום מזוגג(נעשה קהה והיהלומים אינם נחשפים) או שחוק

פתרון:
השחז את קצה כוס היהלום באמצעות קידוח בחומר רך או באמצעות אבן השחזה

כוס היהלום נתקעת במהלך העבודה בתוך הקדח
כוס היהלום נתקעת במהלך העבודה בתוך הקדח

סיבה אפשרית:
מערכת פינוי האבק אינה פועלת בצורה סדירה ושאריות הקידוח שבקדח מפריעים לתנועת הכוס.

פתרון:
יש לדאוג לפנות את שאריות החומר מתוך הקדח באופן שוטף(כל כמה זמן? תלוי בחומר בו קודחים), אחרת הכוס תתקע בתוך הקדח ולא תסתובב.

כוס היהלום נשחקת במהירות
כוס היהלום נשחקת במהירות

סיבה אפשרית:
בדוק עם במקרה כלי העבודה נמצא על מצב הלימה

פתרון:
יש לקידוח עם כוסות יהלום במצב קידוח בלבד (ולא במצב הלימה/דפיקה).

צידי הסגמנט פגומים ואינם יעלים בקידוח
צידי הסגמנט פגומים ואינם יעלים בקידוח

סיבה אפשרית:
כוס היהלום פגומה או התעקמה

צעדי מנע
בדוק את תקינות כוס היהלום וודא שאינה עקומה. בדוק את התבריג וודא שהכוס מיושרת למרכז

שבר בסגמנט היהלום
שבר בסגמנט היהלום

סיבה אפשרית ראשונה:
בוצע קידוח יבש ולא רטוב כפי שצריך

פתרון:
בחומרים קשים במיוחד ובטון מזוין יש לבצע קידוח רטוב

סיבה אפשרית נוספת:
לחץ פיזי גדול מידי הופעל על כלי העבודה

פתרון:

הפעל פחות לחץ על כלי העבודה ותן לכוס היהלום זמן בכדי לקדוח בחומר

סגמנט היהלום התכופף כלפי פנים או החוצה
סגמנט היהלום התכופף כלפי פנים או החוצה

סיבה אפשרית:
הופעל לחץ פיזי גדול מידי על כלי העבודה

פתרון:
הפעל פחות לחץ על כלי העבודה ותן לכוס היהלום לקדוח בחומר. נסה למצוא את נקודת האיזון בין הפעלת הלחץ על הכלי ומתן זמן לכוס היהלום לעבוד.

החומר בו בוצע הקידוח נתקע בתוך כוס היהלום
החומר בו בוצע הקידוח נתקע בתוך כוס היהלום

סיבה אפשרית:
החומר התחמם והתרחב בתוך כוס היהלום בגלל שלא סופקו מספיק מים למערכת הקירור

פתרון:
שחרר את החומר בעדינות, ללא הפעלת כוח!

לכל שימוש האביזר המתאים לו

קו מוצרי היהלום החדש

כאן תמצאו את קו המוצרים השלם שלנו, הכולל יותר מ-‏200 מוצרים

קו מוצרי היהלום החדש

בחזרה לראש העמוד

זכויות יוצרים

© Robert Bosch GmbH