משך חיי הסוללה הנטענת

השפעת המשתמש על משך חיי הסוללה


שימוש

משך חיי הסוללה הנטענת

כלי העבודה החשמלי והסוללה הנטענת שנבחרו

מותאמים לסוג העבודה

ארוך

כלי העבודה החשמלי והסוללה הנטענת שנבחרו

חלשים מדי

קצר

העומס על הסוללה עקב סוגי השימוש השונ
(תקף לסוללות NiCd ו-NiMH)ים

הברגה/קידוח בקטרים קטנים

ארוך

העומס על הסוללה עקב סוגי השימוש השונים
(תקף לסוללות NiCd ו-NiMH)

ניסור/קידוח עם הלימה בקטרים גדולים

קצר

הליך טעינה (אפקט הזיכרון)
(תקף לסוללות NiCd ו-NiMH)

טעינה/פריקה מלאות

ארוך
הליך טעינה (אפקט הזיכרון)
(תקף לסוללות NiCd ו-NiMH)
partial discharging/charging
קצר
עומס מכניטיפול רגילארוך

עומס מכני

טיפול גס

קצר

ללא השפעה של המשתמש על משך חיי הסוללה


השפעה

התיישנות

כל סוללה נטענת מתיישנת במהלך הזמן, בין שהיא בשימוש ובין שלא. כתוצאה מכך היא מאבדת מתח וקיבולת.

תהליך כימי

במהלך הזמן והשימוש עוברים כל החומרים תהליך של קורוזיה. כתוצאה מכך היא מאבדת מתח וקיבולת.

התייבשות האלקטרוליט

במהלך הזמן והשימוש מאבד האלקטרוליט לחות. כתוצאה מכך היא מאבדת מתח וקיבולת.
בחזרה לראש העמוד

זכויות יוצרים

© Robert Bosch GmbH